Contact

Participatie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

Het is mogelijk als organisatie aan te sluiten als partner (financieel en/of inhoudelijk) bij het SKG-kennisnetwerk. Heeft u interesse om deel te nemen in een project of aan een programma? Informeert u dan naar de participatiemogelijkheden via Tom Daamen, directeur SKG, t.a.daamen@tudelft.nl.

Initiatieven van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebiedsontwikkeling? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief gebiedsontwikkeling.nu via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

Directeur SKG

Agnes Franzen

"Gebiedsontwikkeling gaat over hoe je gezamenlijk komt tot meervoudige waardecreatie in en om de stad"