Gebiedsontwikkeling.nu

Gebiedsontwikkeling.nu

De stichting maakt het platform Gebiedsontwikkeling.nu mogelijk. Het onafhankelijke platform fungeert als een open source (kennis)netwerk voor professionals, onderzoekers en studenten die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. Kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk staat daarbij centraal, evenals het aanjagen van het debat, tussen publiek en privaat en tussen de verschillende vakdisciplines. Het op toegankelijke wijze ontsluiten van wetenschappelijke kennis, leidt tot concrete handreikingen en inzicht in nieuwe strategieën. Het platform staat midden in het actuele vakdebat en trekt op het moment tussen de 10.000 en 12.000 unieke bezoekers per maand.

Sociale media

Gebiedsontwikkeling.nu maakt gebruik van de volgende sociale media kanalen:

Friso de Zeeuw

“Gebiedsontwikkeling is een samenspel: een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties.”