Kennisbijeenkomsten

De GO academie is een lerend netwerk voor medewerkers van onze partners. Ten behoeve van kennisontwikkeling en –deling worden in het kader van de GO academie met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen verschillende congressen, lezingen en intervisies door het jaar heen georganiseerd. Het programma wordt in samenwerking met de SKG-partners, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen vormgegeven en sluit primair aan bij de SKG-onderzoeksthema’s. Daarnaast worden ook thema’s geagendeerd in het kader van een breder maatschappelijk debat. In de kolom hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijeenkomsten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd.


Friso de Zeeuw

Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling

“Gebiedsontwikkeling is een samenspel: een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling