Kennisbijeenkomsten

Ten behoeve van kennisontwikkeling en –deling worden met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen verschillende congressen, lezingen en intervisies door het jaar heen georganiseerd. Het programma wordt in samenwerking met de SKG-partners, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen vormgegeven en sluit primair aan bij de SKG-onderzoeksthema’s. Daarnaast worden ook thema’s geagendeerd in het kader van een breder maatschappelijk debat. In de kolom hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijeenkomsten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd.


Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling