Onderzoek en onderwijs

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verricht (wetenschappelijk) onderzoek, biedt onderwijs-programma’s, verdiept de kennis over gebiedsontwikkeling, ontwikkelt instrumenten en methoden voor de praktijk en agendeert. Daarbij slaat zij een brug tussen praktische ervaringen en theoretische inzichten.  

De leerstoel is gepositioneerd aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Innovation in Management of the Built Environment binnen de vakgroep Urban Development Management. De omvang is circa 5 FTE.

Onderzoek

In aanloop naar de volgende termijn, zal het onderzoek van de praktijkleerstoel zich komend jaar richten op uitwerking en verdieping van de volgende drie thema’s:

1.     Aanpak, middelen en methoden

 •   aangepaste samenwerkings- en contractvormen, incl. selecties
 •   masterplan nieuwe stijl
 •   omgevingsrecht en ontslakken
 •   financiering van gebiedsontwikkeling
 •   grondbeleid en grondexploitatie
 •   conditionering gebiedsontwikkeling door rijksbeleid en provinciaal beleid.

 2.     Kwalificeren van de mensen die het moeten doen (nieuw thema)

 • vaardigheden en competenties (kennis en kunde)
 • sociale (proces)innovatie

 3.     Verdieping op thema’s:

 • duurzaamheid; update van de publicatie ‘Doe de tienkamp’
 • continuering thema: Infra, water en energievoorziening
 • continuering thema: wisselwerking economie en gebiedsontwikkeling.