Organisatie

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is onderdeel van de kernleerstoel Urban Development Management. Deze is ingebed in het onderzoeksprogramma van de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de Faculteit Bouwkunde TU Delft. Co Verdaas (praktijkleerstoelhouder) en Tom Daamen (directeur SKG) werken met een team van professionals aan het realiseren van de doelstellingen. Zie onze medewerkers.

Partners
De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en de, aan de SKG gelieerde, Kring van Adviseurs (KvA).

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
In de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) zijn 35 grote private partijen en diverse overheidsorganisaties verenigd, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. De SKG geeft mede richting aan het onderzoeks- en activiteitenprogramma van de praktijkleerstoel. Hiermee zorgt de SKG voor kennisontwikkeling, kennisverspreiding en agendering. Voor meer informatie, zie de SKG-pagina.

Kring van Adviseurs (KvA)
Adviseurs spelen, naast publieke en private partijen, een belangrijke rol binnen veel gebiedsontwikkelingsprojecten. De Kring van Adviseurs bestaat uit zes inhoudelijk complementaire bureaus. Zij levert in samenwerking met de praktijkleerstoel een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling op specifieke thema’s, in projecten en de eigen (lerende) organisatie. Voor meer informatie, zie de Kring van Adviseurs-pagina.

Kennisinstellingen
Gezien het interdisciplinaire karakter van het kennisdomein gebiedsontwikkeling, werken we steeds vaker samen met andere kennisinstellingen. Zo werken we regelmatig samen met het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en andere nationale en internationale universiteiten.

Samen met de Erasmus Universiteit en Stadsontwikkeling Rotterdam verzorgt de TU Delft een masteropleiding Gebiedsontwikkeling voor professionals; de Master City Developer. 

Participatie
Het is mogelijk als organisatie aan te sluiten als partner (financieel en/of inhoudelijk) bij het SKG-kennisnetwerk. Heeft u interesse om deel te nemen in een project of aan een programma? Informeert u dan naar de participatiemogelijkheden via Tom Daamen, directeur SKG, T.A.Daamen@tudelft.nl. Wilt u meer weten over de SKG? Klik hier voor de brochure. 

Directeur SKG

Tom Daamen

"Gebiedsontwikkeling gaat over hoe je gezamenlijk komt tot meervoudige waardecreatie in en om de stad."