Webinar Renovatieversneller 11 november 2020

Op 11 november vond een 2e Webinar Renovatieversneller plaats, georganiseerd door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw en Aedes.             

Na een presentatie van Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop aan de HU over de kansen en stimuli voor inkoopsamenwerking volgde een presentatie van de Utrechtse Renovatieversneller door Egbert Kunst van woningcorporatie GroenWest en Arthur Lippus van Kwartiermakers in de Bouw, die samen met die samen met Rob Withaar van Talen Vastgoedonderhoud het kernteam projectgroep Utrechtse Renovatieversneller vormen.

Vervolgens vond er een discussie plaats over professioneel opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeven, intern en extern. Margriet Drijver sloot de bijeenkomst af met een reflectie op het eerste jaar van de Renovatieversneller.

Presentatie Fredo Schotanus
Audio Webinar

Voor meer informatie klik hier

Aanpak van de Utrechtse renovatieversneller 

https://derenovatieversneller.nl/

Vragen:
Ad Straub

/* */