Publiek Vastgoed

De leerstoel Publiek Vastgoed richt zich op uitdagingen bij het beheer van publiek vastgoed, door het ontwikkelen van theorieën op het gebied van de verbetering van besluitvormingsprocessen en het zoeken naar nieuwe concepten voor de gebouwde omgeving.

Het profiel van de leerstoel

Universiteitscampussen, ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen zijn slechts enkele voorbeelden van gebouwde omgevingen die een publiek doel dienen en die een grote impact hebben op de maatschappij. Het beheer van deze gebouwen – veelal monumentale panden op historische locaties – is nooit de primaire taak van de instellingen die er gevestigd zijn. Dergelijke instellingen dienen echter een maatschappelijke voorbeeldfunctie te hebben; ze hebben de verantwoordelijkheid om openbaar beleid ten uitvoer te brengen, om op die manier betekenisvolle, functionele, betaalbare en duurzame gebouwde omgevingen te ontwikkelen. 

Het managen van Public Real Estate betreft het verbinden van vier variabelen in elke beslissing: publieke doelen, financiele middelen, mensen en gebouwen.

Publiek vastgoed ondersteunt eigenaren van de gebouwde omgeving bij het realiseren van deze doelen. Het onderzoeksgebied verbindt de gebouwde omgeving met de theorie en praktijk van diverse andere vakgebieden: van ontwerp, technologische innovatie en herbestemming van monumenten tot interieurarchitectuur en stedelijke ontwikkeling.

De missie van de leerstoel

Prof. dr. ir. Alexandra den Heijer: "Mijn missie is om universiteiten en andere organisaties te ondersteunen bij de besluitvorming over (het managen van) hun campussen en vastgoedvoorraden, bijdragend aan een inspirerende, betekenisvolle, functionele, betaalbare en duurzame gebouwde omgeving."

De basis van de leerstoel: universiteitscampussen

Alexandra den Heijer geniet een internationale reputatie als deskundige op het gebied van campussen voor het hoger onderwijs. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de toekomst van (het managen van) de universiteitscampus, waarbij ze samenwerkte met universiteiten overal ter wereld. Haar werk en haar kennis op het gebied van universiteitscampussen vormen het fundament voor een verdere uitbreiding van het onderzoeksgebied, waarbij haar kennis wordt toegepast op andere eigenaren van de gebouwde omgeving. Ze ziet het als een uitdaging om als verbindende schakel en vertolker bij management- en ontwerpprocessen te fungeren. 

Meer informatie