Real Estate Management

Real Estate Management is het huisvesten van de gebruikers van de gebouwde omgeving, met inachtname van veranderde doelen in samenleving en organisaties, duurzaamheidseisen en haalbaarheid. Bij deze integrale benadering – kenmerkend voor de afdeling Management in the Built Environment (binnen de Faculteit Bouwkunde) - zijn kernwoorden design-minded, lifecycle thinking, demand side and user-oriented.

De leerstoel Real Estate Management omvat een serie thema’s die hieronder zijn weergegeven (click voor meer info en de belangrijkste publicaties).

Mijn droom voor de vastgoedwereld

“Toen ik benoemd werd als Real Estate professor in 1991 was het mijn droom om de vastgoedwereld van binnenuit te veranderen: van een financieel gedreven en aanbodgestuurde markt naar een meer vraaggestuurde markt waarin de gebruiker centraal staat. Opgeleid als ontwerper vond ik kwaliteit en gebruikswaarde onderbelicht. De afdeling Management in the Built Environment (destijds bekend als “Bouwmanagement & Vastgoedbeheer” en later als “Real Estate & Housing”) had de mogelijkheid om een nieuwe generatie studenten op te leiden, met een achtergrond in ontwerp en met meer kennis over (ontwikkelingen in de) samenleving, organisaties en de eisen die mensen stellen aan de gebouwde omgeving. Na meer dan 25 jaar hebben deze studenten leidinggevende posities in de bouw- en vastgoedwereld. Daarnaast hebben we met ons onderzoek kunnen bijdragen aan een integraal perspectief op vastgoed en huisvesting.”

emeritus professor Hans de Jonge

Reflecties van de afgelopen 25 jaar – door zowel alumni als onderzoekers – zijn te vinden in het boek “Dear is durable”, dat verscheen ter ere van het 25-jarig bestaan van de afstudeerrichting / afdeling en de afscheidsrede van professor Hans de Jonge die in september 2016 met emeritaat ging. Hieronder zijn de hedendaagse thema’s te vinden van de sectie Real Estate Management.