Real Estate Management

De kernleerstoel Real Estate Management wordt gefundeerd vanuit Stedenbouw en Bouwtechnologie en heeft als leeropdracht sturingsvraagstukken in de initiatief- en beheerfase van vastgoed met als specifiek aandachtgebied (publiek en privaat) vastgoedmanagement of corporate and public real estate management (CREM/PREM). Theorie, methoden en technieken worden zowel op voorraad als op marktniveau ontwikkeld.

Daarnaast wordt de leeropdracht uitgebreid met de verdere ontwikkeling van instrumentatie, methoden en technieken gericht op de sturingsvraagstukken in de initiatief- en beheerfase van vastgoed, zoals integrale (economische, juridische, functionele, ruimtelijke en organisatorische) haalbaarheidsstudies, risicoanalyses, programmeringvraagstukken zowel op object- als locatieniveau.

Prof.ir. Hans de Jonge