Sustainable Housing Transformation

De aspectleerstoel Sustainable Housing Transformation heeft als leeropdracht sturingsvraagstukken in de herontwikkel- en beheerfase van woningen en woningvoorraad. De leerstoel heeft een bouwkundige invalshoek en heeft als specifieke aandachtsgebieden levensduuranalyse, gericht op duurzame verlenging van de zinvolle levensduur van woningen en woningvoorraad, en vraagaccommodatie, gericht op de vraag hoe woningen en woningvoorraad aangepast kunnen worden aan de huisvestingsbehoefte van verschillende groepen huishoudens. Bij de kernleerstoel berust de eindverantwoordelijkheid voor de afstemming van de activiteiten van de Housingleerstoelen met betrekking tot de duurzame transformatieopgave. De eigen onderzoeks- en onderwijsactiviteiten zijn primair gericht op vraagstukken op de lagere schaalniveaus (gebied, gebouw en woning) betreffende de sociaal-economische en milieutechnische duurzaamheid van de woningvoorraad en het daarop gerichte transformatieproces.