Laatste nieuws

171 resultaten
rss
22 mei 2017

Invloed (spoor)wegen op verstedelijking neemt af

Ooit bepaalden nieuwe spoorlijnen en snelwegen waar verstedelijking plaatsvond. Die invloed is er nog wel, maar lang niet zo sterk meer als voorheen. Het is daarom verstandig geweest dat in de afgelopen decennia in aanvulling op het vervoersbeleid, een krachtig ruimtelijk beleid is gevoerd. Hierdoor heeft het stedelijk patroon draagvlak kunnen bieden voor het openbaar vervoer en fiets en is sterkere autoafhankelijkheid voorkomen. Dit toont het onderzoek van promovenda Dena Kasraian aan.

16 mei 2017

Gebrek aan woningaanbod remmende werking op koopwoningmarkt

Het jaar 2017 start met mooie woningmarktcijfers. Zo stijgt het aantal hypotheken en transacties van koopwoningen. Echter, het gebrek aan aanbod zorgt voor problemen voor doorstromers en starters.

11 mei 2017

Achterstandswijken verbeteren door huizen te slopen én hun bewoners te verhuizen

Menging van arme en rijke bewoners werd lange tijd gezien als goed middel om problemen in achterstandswijken aan te pakken. Tot nu toe gebeurde dat vooral door sloop van goedkope sociale huurwoningen en door nieuwbouw van (middel)dure koopwoningen. Hierdoor kwamen er nieuwe bewoners in de wijk met een hoger inkomen. Veel onderzoek stelt dat mengen de oorspronkelijke bewoners niet helpt, en dus weggegooid geld is. Maar uit onderzoek van de Faculteit Bouwkunde TU Delft blijkt dat sloop en menging de positie van veel achterstandswijken zélf wel verbeterd heeft, goed nieuws dus voor de wijk- en stadsbestuurders.

10 mei 2017

Arbeidsproductiviteit cruciaal in ontwikkeling Chinese huizenprijzen

Intrede van marktkapitalisme heeft de huizenprijzen in China sterk opgestuwd. Door agglomeratie-effecten rijzen vooral de prijzen in grote steden en hun periferie de pan uit. Dat komt voornamelijk door stijgende productiviteit, blijkt uit onderzoek van promovendus Yunlong Gong.

04 april 2017

OTB & Omgeving 1, 2017

In deze uitgave besteden we aandacht aan het volgende: - Vertrouwen consumenten in woningmarkt nauwgezet gevolgd - Diverse hobbels op weg naar open date en hergebruik - Uniek onderzoek naar levensloop op basis van CBS-data - Jong beginnen met bouwsparen - Energiebesparingsmaatregelen kunnen doeltreffender Download O&O nummer 1, 2017

13 maart 2017

Financiële lasten en lusten bouwgrondexploitatie sterk geconcentreerd bij enkele gemeenten

"Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met het 4e kwartaal van 2016 € 688 miljoen, een stijging van 31% in vergelijking met 2015", aldus hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft, Willem Korthals Altes.

13 maart 2017

‘Dankzij data kunnen we duurzame gebouwtechniek aanzienlijk verbeteren’

‘Tegenwoordig is energiebesparing een van de belangrijkste redenen waarom woningcorporaties hun huizen onder handen nemen’, zegt OTB-onderzoeker Ad Straub. Een gesprek over het duurzaamheidsbeleid in de sociale huisvesting: de stand van zaken, de toekomst, de uitdagingen en belemmeringen. Zoals mogelijk een verplicht label C. ‘Dat is heel onverstandig.’

28 februari 2017

Interview Aedes Magazine: Ad Straub over duurzaamheid

‘Tegenwoordig is energiebesparing een van de belangrijkste redenen waarom woningcorporaties hun huizen onder handen nemen’, zegt OTB-onderzoeker Ad Straub. Een gesprek over het duurzaamheidsbeleid in de sociale huisvesting: de stand van zaken, de toekomst, de uitdagingen en belemmeringen. Zoals mogelijk een verplicht label C. ‘Dat is heel onverstandig.’

20 februari 2017

‘Power to Change’ grant

In collaboration with international colleagues, Reinout Kleinhans was awarded a commission by Power to Change for a comparative study of the role, funding and impact of community-based social enterprises.

20 februari 2017

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente vormen bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007.