Laatste nieuws

186 resultaten
rss
04 oktober 2017

Gemeenten voorzichtiger met waarderen toekomstige grondopbrengsten

Het in 2016 geboekte resultaat van gemeentelijke grondexploitaties is 30% lager dan het resultaat in 2015.Gemeenten zijn voorzichtiger met het waarderen van toekomstige grondopbrengsten.

04 oktober 2017

In buitenland meer grip op kwaliteitsborging bouw

OTB onderzocht de rol van gemeenten in een aantal Europese landen die een systeem van private kwaliteitsborging kennen. Hieruit blijkt dat in al die landen de rol van de gemeenten groter is dan in de beoogde Nederlandse wet.

04 oktober 2017

Verbetervoorstel opslag en hergebruik scheepvaartdata

Hoe kunnen scheepvaartgegevens uit geautomatiseerde identificatiesystemen het best worden opgeslagen?

26 september 2017

Laure Itard: “Optimum vinden tussen energieverbruik en comfort”

Technische kenmerken van woningen zijn niet het enige wat het energieverbruik ervan bepaalt. De comfortbeleving van bewoners heeft hier ook veel invloed op, maar we weten nog niet hoe.

26 september 2017

Opkoopregeling van belang voor leefbaarheid provincie Groningen

Een opkoopregeling voor woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen is niet alleen van belang voor de mensen die willen verhuizen, maar ook om de aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen.

26 september 2017

Bastiaan van Loenen: "Data-dictatuur of data-democratie?"

“Als overheden zelf geen standpunt innemen over open data en geen beleid ontwikkelen, bepalen bedrijven als Google straks de beschikbaarheid van deze data en slaan we de weg in naar een ‘data-dictatuur’ in plaats van een ‘data-democratie’”.

18 september 2017

Turkse en Marokkaanse kinderen wonen vaak hun hele jeugd in een achterstandsbuurt

De buurt waarin kinderen opgroeien is belangrijk voor hun ontwikkelingskansen. Vooral Turkse en Marokkaanse kinderen zien weinig verbetering in hun buurt gedurende hun jeugd: bijna de helft van hen woont de complete kindertijd in een achterstandsbuurt en kan daarvan negatieve gevolgen ondervinden.

05 september 2017

Problematic behaviour amongst youths when moving to more affluent neighbourhood

Problems in deprived neighbourhoods are often tackled through socio-economic integration. The thought behind this approach is that residents with lower incomes and educational levels are motivated to improve their position through their proximity to neighbours with a better socio-economic standing. However, young people who move to more affluent areas actually exhibit more problem behaviour, says Jaap Nieuwenhuis.

29 augustus 2017

AESOP award of Excellence in Teaching to BK MOOC Rethink the City

The MOOC ‘Rethink the City: New Approaches to Global and Local Urban Challenges’ is awarded with the 2017 AESOP ‘Excellence in Teaching’ Award.

28 juni 2017

Basic right to affordable housing

Governments ought to accommodate community-driven solutions to affordable housing, says Housing Institutions & Governance professor Marja Elsinga in The Mark News. Societies are urbanizing, cities are growing and land and house prices keep soaring. These rising prices are an important source of income for owners of residential real estate, as well as tax revenues and fuel for economic growth. Yet, these inflated prices have also become a brake for the economic, and sustainable, growth of many cities around the world.