Laatste nieuws

222 resultaten
16 mei 2018

Sociale huisvesting: goed op koers of niet?

16 mei 2018

Sociale huisvesting: goed op koers of niet?

16 mei 2018

Verregaande beleidsvoorstellen zetten sociale huursector op het spel

16 mei 2018

Verregaande beleidsvoorstellen zetten sociale huursector op het spel

16 mei 2018

OTB-cursussen voldoen aan PE-kwaliteitseisen

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de vereniging van toezichthouders van woningcorporaties (VTW) en voor woningcorporatiebestuurders de verplichting tot permanente educatie. Het OTB speelt hierop in met cursussen waarvoor zij, en ook andere deelnemers, PE-punten kunnen behalen.

16 mei 2018

OTB-cursussen voldoen aan PE-kwaliteitseisen

16 mei 2018

Energierenovatie en volumevergroting van woningen: een haalbare combinatie?

De Europese Unie stelt steeds dwingender voorschriften op het gebied van energiebesparing in de woningvoorraad. Deze worden door de nationale overheden overgenomen. Maar in de praktijk komt energierenovatie slechts langzaam op gang, zowel in de huursector als in de koopsector.

16 mei 2018

Laure Itard benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology

Laure Itard is benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology aan de faculteit Bouwkunde.

16 mei 2018

Laure Itard benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology

Laure Itard is benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology aan de faculteit Bouwkunde.

16 mei 2018

Tolweg of tol weg? Scenariostudie Westerscheldetunnel

De huidige tolheffing voor de Westerscheldetunnel (2003) zet een rem op de regionale ontwikkeling in Zeeland. De toch al kleine arbeidsmarkt wordt erdoor gefragmenteerd en in het verlengde daarvan ondervindt ook de woningmarkt er schade van.