Laatste nieuws

239 resultaten
06 maart 2019

Gemeenten verdienden in 2018 fors meer aan grondexploitaitie

Gemeenten hebben volgens voorlopige cijfers in 2018 een positief resultaat van 1,25 miljard euro gerealiseerd op grondexploitaties. Dit resultaat is 20% hoger dan in 2017.

07 februari 2019

Wordt 2018 een scharnierpunt op de koopwoningmarkt?

Vanaf medio 2013 heeft de Nederlandse koopwoningmarkt zich in een hoog tempo hersteld van de crisis in de vijf voorafgaande jaren. In een betrekkelijk korte periode liepen de koopprijzen fors op. Het jaar 2018 laat echter een afnemende groei of zelfs een daling zien in het volume op de koopwoningmarkt en op de hypothekenmarkt.

20 december 2018

Two research projects into Smart Urban Regions of the Future

The knowledge programme Smart Urban Regions of the Future deals with societal challenges. Two research projects from BK Bouwkunde have been funded in the latest round of the SURF knowledge programme: research into future spatial patterns of grocery shopping and research into sustainable urban riverfronts.

11 december 2018

Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018: Goed op koers, of niet?

Op 27 en 28 september 2018 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.

28 november 2018

Film over bezoek professor Tiit Tammaru

Zie het filmpje dat gemaakt is tijdens het bezoek van professor Tiit Tammaru (Universiteit van Tartu, Estland) aan de Faculteit Bouwkunde: over o.a. sociaal-economische segregatie in Europa, minderheden en de woningmarkt.

22 november 2018

Woningmarktscriptieprijs 2018 voor twee TU Delft alumni

Jaarlijks reikt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Woningmarktscriptieprijs uit. Janneke Michielen, alumna van de faculteit TBM, heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen. De tweede prijs werd toegekend aan BK alumnus Martijn Nawroth, voor zijn onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van de gemeente Zoetermeer.

07 november 2018

Koopwoningmarkt blijkt ondanks herstel verre van gezond

De nadelige gevolgen van de crisis in de periode 2008-2013 lijken inmiddels volledig weggewerkt te zijn, uitgaande van de meest recente gegevens over betalingsachterstanden op hypotheken (geregistreerd door BKR), de door de NHG uitbetaalde verliesdeclaraties en het aantal executieverkopen van woningen (geregistreerd door het Kadaster). Hetzelfde geldt grotendeels voor de restschuldproblematiek als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen. Toch blijkt de koopwoningmarkt verre van gezond.

06 november 2018

OTB nauw betrokken bij nieuwe minor

In september is de nieuwe minor Cities, Migration & Socio-Spatial Inequality (CMSI) van start gegaan. OTB is nauw betrokken bij deze nieuwe minor.

25 oktober 2018

Peter Boelhouwer appointed to Advisory Committee

Peter Boelhouwer (OTB) is one of three experts appointed in an Advisory Committee to the Dutch Ministry of Economics and Climate. Together, these experts will give their expert opinion to the Ministry on the value and value decline of housing in the earthquake area of Groningen.

25 september 2018

‘VvE’s in Latijns-Amerika verdienen betere wettelijke basis’

De Appartementswet zorgt er in Ecuador en Colombia voor dat het functioneren van VvE’s en daarmee het onderhoud van woningen wordt gefrustreerd. De voorschriften die zelfbestuur ondersteunen of juist de rol van een professional voorschrijven, schieten te kort, concludeert Rosa Donoso Gomez in haar proefschrift.