Laatste nieuws

224 resultaten
19 juli 2018

Housing Policies in the European Union Advisory Board position for Marietta Haffner

Marietta Haffner has been invited to join the Advisory Board of the "Housing Policies in the European Union" research project.

19 juli 2018

Urban Studies Best Article Prize 2017 for Evert Meijers

Evert Meijers, together with Martijn Burger (Erasmus University Rotterdam), are the winners of the Urban Studies Best Article 2017 for their article ‘Stretching the concept of ‘borrowed size’. The paper, selected from no less than 300 papers, was considered both original and insightful.

12 juli 2018

Minder vaak, maar langer op de weg door thuiswerken

“Eén dag thuiswerken leidt tot een daling van 20% in het woon-werk verkeer.” Dit stelt de Sectortafel Mobiliteit in een bijdrage aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Maar is dit ook zo?

18 juni 2018

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid zich over het welzijn van de bewoners, maar er valt nog een wereld te winnen, concludeert in Xin Li in haar promotieonderzoek.

18 juni 2018

Duurzame renovatie corporatiewoningen flink achter op schema

De afspraak tussen corporaties en het Rijk om in 2020 de sociale huursector gemiddeld op label B-kwaliteit te brengen, wordt bij lange na niet gehaald. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen. Dat concludeert Faidra Filippidou in haar promotieonderzoek.

14 juni 2018

Stedelijke vernieuwing in China: Gedwongen verhuizen leidt niet automatisch tot ontheemding

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid zich over het welzijn van de bewoners, maar er valt nog een wereld te winnen.

10 juni 2018

Mix van bewoners goed voor de wijk

De meerderheid van de wijkbewoners waardeert de veranderingen in de wijk door de herstructureringsoperaties van de afgelopen jaren.

07 juni 2018

Affordable low energy housing solutions with H4.0E

The Housing 4.0 Energy consortium will build pilot projects of affordable low energy dwellings. Researchers from OTB will be working on the research part of the project, exploring possibilities for upscaling of the pilots. This includes the development of an open source platform, in which regional stakeholders work together to make low energy housing solutions a reality.

16 mei 2018

Sociale huisvesting: goed op koers of niet?

Is de sociale huisvesting goed op koers of niet? Die vraag staat centraal op de Discussiedagen Sociale Huisvesting die plaats vinden op 27 en 28 september 2018.

16 mei 2018

Verregaande beleidsvoorstellen zetten sociale huursector op het spel

De meerderheid van de huurders woont niet scheef, zoals vaak wel verondersteld wordt.