Nieuws

15 maart 2018

Amsterdamse huizenprijzen verspreiden zich als een olievlek

Amsterdamse huizenprijzen beïnvloeden de huizenprijzen in grote delen van het land, zowel bij dalende als stijgende huizenprijzen. Een belangwekkende uitkomst uit het promotieonderzoek van Alfred Teye, want inzicht in huizenprijsontwikkeling en risico’s van de woningmarkt is cruciaal voor de samenleving.

01 maart 2018

Laure Itard appointed as Professor Building Energy Epidemiology

With pleasure the Faculty of Architecture and the Built Environment announces that Laure Itard (Le Mans, 1964) has been appointed as Professor Building Energy Epidemiology.

07 februari 2018

Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes?

02 januari 2018

Cover story for Abdullah Alattas: supporting indoor navigation

A cover story for Abdullah Alattas in the International Journal of Geo-information.

14 december 2017

Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017: Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

In oktober 2017 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017 georganiseerd. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.

07 december 2017

"Succesvolle wijkaanpak niet laten versloffen"

Sloop en nieuwbouw als onderdeel van twintig jaar wijkaanpak hebben positief uitgepakt: de leefomgeving is verbeterd.

04 december 2017

Bouwkundestudent wint BZK-scriptieprijs

Bouwkunde-afstudeerder Bob Witjes heeft de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 toegekend gekregen voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte.

04 december 2017

Wooncongres 2017: Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Mag het een onsje meer? Of minder?

Op het Wooncongres 2017 is de kwaliteit van wonen en wijken gewogen.

04 december 2017

Maatschappelijke baten van open data overwegend positief

Het beschikbaar maken van overheidsdata voor vrij gebruik levert meer baten op dan kosten. Wel moet worden voorkomen dat persoonsgegevens te achterhalen zijn.

04 december 2017

Elektrische bussen hebben de toekomst

Vervoersautoriteiten en vervoersmaatschappijen moeten nog een tandje bijzetten om de ambitie te halen voor uitsluitend emissieloze bussen in 2030.

Nieuwsbrief