Nieuws

02 januari 2018

Cover story for Abdullah Alattas: supporting indoor navigation

A cover story for Abdullah Alattas in the International Journal of Geo-information.

14 december 2017

Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017: Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

In oktober 2017 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017 georganiseerd. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.

07 december 2017

"Succesvolle wijkaanpak niet laten versloffen"

Sloop en nieuwbouw als onderdeel van twintig jaar wijkaanpak hebben positief uitgepakt: de leefomgeving is verbeterd.

04 december 2017

Bouwkundestudent wint BZK-scriptieprijs

Bouwkunde-afstudeerder Bob Witjes heeft de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 toegekend gekregen voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte.

04 december 2017

Wooncongres 2017: Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Mag het een onsje meer? Of minder?

Op het Wooncongres 2017 is de kwaliteit van wonen en wijken gewogen.

04 december 2017

Maatschappelijke baten van open data overwegend positief

Het beschikbaar maken van overheidsdata voor vrij gebruik levert meer baten op dan kosten. Wel moet worden voorkomen dat persoonsgegevens te achterhalen zijn.

04 december 2017

Elektrische bussen hebben de toekomst

Vervoersautoriteiten en vervoersmaatschappijen moeten nog een tandje bijzetten om de ambitie te halen voor uitsluitend emissieloze bussen in 2030.

04 december 2017

Groei en beheersing van geodata moeten hand in hand gaan

Digitale geografische data zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.. Bij het gebruik van routeplanners en navigatiesystemen denken we zelden aan wat daar allemaal bij komt kijken. Twee promovendi dachten daar gelukkig wèl aan.

22 november 2017

"Geo Delft 2018 wordt een unieke conferentie"

Nooit eerder waren deze toonaangevende geo-informatiekunde-evenementen georganiseerd binnen één gezamenlijke conferentie op één locatie.

20 november 2017

Better integration policies and more agglomeration benefits for second-tier cities

Second-tier cities in particular can access greater agglomeration benefits, increase their functional performance, share resources more wisely and become more powerful political players to further pursue the agenda of decentralisation advocated by policy-makers and researchers across Europe.

Nieuwsbrief