Promotieonderzoek

Binnen het Expertisecentrum lopen drie promotieonderzoeken:

Prijsontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt – Qi Tu

  • Het onderzoek van Qi Tu voorziet in een herziening van het in 1996 door het OTB ontwikkelde en in 2001 aangepaste model waarmee de prijsontwikkeling van de koopwoningen verklaard en voorspeld kan worden. De laatste jaren hebben zich op de markt voor koopwoningen niet alleen conjuncturele, maar ook structurele ontwikkelingen voorgedaan, die een nieuwe herziening van het model noodzakelijk maken.

Analyse van financiële risico’s van particuliere woningeigenaren – Alfred Teye 

  • Het onderzoek van Alfred Teye betreft een analyse van financiële risico’s van particuliere woningeigenaren, specifiek het meten en analyseren van risico’s die woningeigendom en verschillende wijzen van aflossing met zich meebrengen. Ook garantieproducten zoals de Nationale Hypotheek Garantie neemt hij in zijn onderzoek mee. Een van de doelen is het beoordelen van de huidige indices en het ontwikkelen van nieuwe statistische informatie die bruikbaar is voor publicatie door het CBS.