Kenniscentrum Open Data

In het Kenniscentrum Open Data (opgericht in mei 2012) werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Juridische vragen zijn: ‘van wie is de informatie’ (intellectueel eigendom, auteursrecht en databankrecht), ‘wie is aansprakelijk voor fouten in de open data’, ‘welke bescherming heeft degene over wie de informatie verzameld is’ (privacy), ‘moet de overheid bepaalde informatie beschikbaar stellen’ (openbaarheid), en ‘onder welke voorwaarden’ (hergebruik).

Bestuurlijke onderwerpen zijn de rol van het opendatabeleid binnen de ontwikkeling van een informatie infrastructuur, de effecten van een opendatabeleid, de ontwikkeling van raamwerken voor de beoordeling van informatie infrastructuren, en de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven bij het optimaliseren van open data.

Het Kenniscentrum Open Data is een initiatief van het OTB en TNO en heeft tot doel het gebruik van geografische data door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland te optimaliseren. Het onderzoekt daartoe de institutionele, organisatorische en juridische mogelijkheden om de vrije beschikbaarheid van overheidsdata te stimuleren.

Het Kenniscentrum richt zich specifiek op het overheidsbeleid op het gebied van deze ‘open’ data.

Open data zijn gegevens die door de overheid worden ingewonnen voor eigen gebruik, maar die ook voor bedrijven en burgers op een vaste plek vrij beschikbaar moeten zijn. Meer dan tachtig procent daarvan zijn geografische data. “Van vrije beschikbaarheid is nu nog nauwelijks sprake”, zei Bas Kok, tot zijn overlijden in april 2015 directeur van het Kenniscentrum, in het jaarverslag van het OTB over 2012. “Die data moeten zonder beperkingen als een soort grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. In Europa kunnen die gegevens bedrijven vele miljarden euro’s aan economische baten opleveren en er zullen ook nieuwe bedrijven door ontstaan. Het onderwerp is daarom door de Europese Unie op de agenda gezet. Ook in Nederland heeft het de aandacht van de overheid.”

Lees het interview met Bas Kok in het jaarverslag over 2012 van het OTB.

Het onderzoek van het Kenniscentrum Open Data maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geoinformation Technology and Governance van de Faculteit Bouwkunde. Het onderzoek van het Geo-Database Management Centre (GDMC) houdt zich bezig met de technologische onderzoeksuitdagingen binnen dit onderzoeksprogramma. 

 

 

Kenniscentrum Open Data
OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving 
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
Julianalaan 134, 2628 BL Delft | Postbus 5043, 2600 GA Delft
tel. 015 27 83005 / opendata-bk@tudelft.nl
www.opendata.bk.tudelft.nl

Kenniscentrum Open Data