COHERENO

Mei 2016 is het project COHERENO afgesloten.
Voor meer informatie: Ad Straub, a.straub@tudelft.nl. of cohereno.eu

Het doel van COHERENO (collaboration for housing nearly zero-energy renovation) is om de samenwerking tussen marktpartijen aan aanbodzijde bij renovaties van particuliere eengezinswoningen te versterken en om nieuwe samenwerkingsvormen voor bijna-energieneutrale (nZEB) renovaties te stimuleren. Door ondersteuning te bieden aan marktpartijen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en bij het ontwikkelen van gerichte diensten voor woningrenovatie wil het project bijdragen tot een volumemarkt voor nZEB-renovaties in Nederland.

Studiemiddag Samen succesvol duurzaam renoveren van koopwoningen

Op 18 mei 2016 vond de studiemiddag Samen succesvol duurzaam renoveren van koopwoningen plaats.
Lees hier het verslag en de presentaties van de studiemiddag.

Eindconferentie COHERENO: Video!

Op 15 oktober 2015 vond de eindconferentie 'Collaboration for housing nZEB renovation' plaats. Op deze dag presenteerden TU Delft, Dena, Segel, VCB, Sintef, BPIE, Vito, PHP en Ogut de uitkomsten van het COHERENO-project en presenteerden zij conclusies voor beleidsmakers en marktpartijen.

Business Collaboration Events

In oktober 2014 organiseerden wij twee Business Collaboration Events (BCEs), in samenwerking met DNA in de Bouw, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de gemeente Den Haag en en ICDuBo: Haagse Marktplaats Duurzaam Bouwen. 
In deze BCE's staat de samenwerking tussen bedrijven die zich bezig houden met de realisatie van (bijna) nul-energie woningrenovaties centraal. Tijdens de events ontwikkelen de bedrijven met elkaar nieuwe business modellen. De events vormen een startpunt voor een netwerk voor de lange termijn voor bedrijven die woningeigenaren nul-energie renovaties willen aanbieden. Wij willen voor een BCE concrete voorbeeldprojecten als kapstok gebruiken, en we voorzien ook de aanwezigheid van bewoners die reeds hebben gerenoveerd; zij bieden suggesties voor verbeteringen in het bouwproces. 

Business Collaboration Event Arnhem, 8 oktober 2014

Business Collaboration Event Den Haag, 14 oktober 2014

Kwaliteit en klantenvertrouwen bij BENG-renovaties

Praktische aanbevelingen voor kwaliteitsborging en vertrouwen van eigenaar-bewoners bij de ontwikkeling van business modellen in Nederland zijn samengebracht op vier bouwblokken van het Business Model Canvas. Download

 

Projecten

Om nZEB woningrenovaties te traceren en vervolgens bij projecten betrokken actoren te ondervragen zijn door de partners van COHERENO criteria opgesteld waaraan deze renovaties moeten voldoen in hun land. De  EU-landen geven namelijk een eigen uitwerking aan nZEB (‘bijna energieneutraal’). Daarnaast kunnen wij de lat niet te hoog leggen om voorbeeldprojecten te traceren. We weten dat het aantal woningrenovaties in Nederland met zeer hoge energieambities is beperkt. Bovendien zijn wij op zoek naar voorbeelden in de particuliere markt.

De criteria zijn uitgewerkt in een ‘radar’. Zie dit document voor de criteria en uitwerking van de radar voor Nederland.

Workshop 'Brengt U BENG-renovatie? - 4 februari 2014

Op 4 februari 2014 vond in Delft de Workshop “ Brengt U BENG-renovatie? Ervaringsuitwisseling tussen voorlopers en professionelen”, plaats. Met deelnemers uit verschillende geledingen van de renovatieketen heeft de middag waardevolle informatie opgeleverd over vragen wat (nog) minder goed gaat bij renovatie, hoe dit kan worden vermeden, en hoe kwaliteit en vertrouwen van de particuliere klant kan worden gewonnen door instrumenten voor kwaliteitsborging.

Workshop "Home Renovation towards Zero Energy: Who asks and who delivers"

Alle presentaties van de workshop op 16 oktober 2013 in Brussel georganiseerde workshop "Home Renovation towards Zero Energy: Who asks and who delivers" zijn te downloaden. Zie:http://www.cohereno.eu/about/review-workshop-1610.html 

Disclaimer:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.


Projectpartners

  • TU Delft, Nederland (coördinator)
  • Passiefhuis-Platform vzw, België
  • VITO, België
  • VCB, België
  • BPIE, Building Performance Institute Europe, België
  • ÖGUT, Austrian Society for Environment and Technology, Oostenrijk
  • Segel Consulting Company, Noorwegen
  • DENA, Deutsche Energie-Agentur GmbH, Duitsland
  • SINTEF Building and Infrastructure, Noorwegen