E-common & opschaler

Energie en COMfort MONitoring

Update november 2018
De eerste resultaten van het E-common & Opschaler meetcampagne zijn er! Eindelijk…

Het uitwerken van de data heeft meer tijd in beslag genomen dan wij van te voren hadden verwacht. Vanwege onvoldoende meetsets hebben wij ook de metingen moeten spreiden over 1,5 jaar. Maar eindelijk zijn de eerste analyses klaar! Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid en geduld.

Tussen 16 en 23 november 2018 krijgen alle deelnemers van batch 1 (de metingen die uitgevoerd zijn in winter/voorjaar 2017) een uitgebreid persoonlijk rapport over de metingen in hun woning.

De deelnemers aan batch 2 (de metingen die uitgevoerd zijn in zomer/najaar/winter 2017) krijgen het rapport voor de kerst.

Wij werken nu met de partners in het project aan verdere geanonimiseerde analyses van de data. Het project duurt tot september 2019, en in de tussentijd zullen wij ook rapportages en presentaties over de resultaten plaatsen.  

Achtergrond van het E-common onderzoek

Nederland en ook veel andere Europese landen steken veel werk in het energiezuinig en comfortabeler maken van woningen. Dit leidt echter nog niet tot het gewenste resultaat: het comfort is onvoldoende verbeterd en de energiekosten worden minder teruggedrongen dan verwacht.

Om betere resultaten te boeken onderzoekt de Techni­sche Universiteit Delft hoe de energiekosten en het comfort in huis beïnvloed worden door kenmerken van de woning en de manier waarop de woning wordt bewoond. Dit E-Common-onderzoek (Energie en COMfort MONitoring) is een meerjarig grootschalig onderzoek dat plaatsvindt door middel van metingen in woningen. Tevens wordt de bewoners regelmatig gevraagd hoe ze het huidige binnenklimaat ervaren (zoals warm of koud, vochtig of droog, tochtig of benauwd).

Dit onderzoek maakt deel uit van verschillende nationale en internationale monitoringsprojecten van onder meer de Nederlandse overheid en de Europese Unie. In 2016-2018 werkt de universiteit  samen met het OPSCHALER-consortium. Voor meer informatie over deze projecten kunt u terecht op www.opschaler.nl.

De conclusies van dit onderzoek worden nationaal en internationaal gedeeld. Op die manier worden ontwerpers van woningen, bouwon­dernemers, energieadviseurs, energiebedrijven, woningcorporaties en beleidsmakers geïnformeerd hoe nieuw te bouwen en te renoveren woningen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt kunnen worden.

De meetcampagne

Mensen die een smart meter thuis hadden werden verzocht om te participeren in de meetcampagne.

Zodra voldoende deelnemers zich hebben gemeld, wordt verdere aanmelding stopgezet. Het kan dus gebeuren dat uw energiegebruik uiteindelijk niet zal worden gemeten.

Geselecteerde deelnemers voor het onderzoek, kregen van ons indien gewenst gratis advies over energiebesparingsmogelijkheden en inzicht in de resultaten van de metingen in hun woning. 

Procedure

 • Degene die zich aangemeld hadden, werden benaderd door één van onze onderzoekers om afspraken te maken over het vervolg. Zij kregen ook een map met gedetailleerde informatie over wat er in de woning gemeten werd. Gedurende de meetperiode was een helpdesk bereikbaar om alle vragen te beantwoorden.

 • De installatie van de sensoren werd door onderzoekers en studenten van de TU Delft uitgevoerd.

 • Na de installatie werd de deelnemers gevraagd een document te tekenen dat de installatie heeft plaats gevonden. De deelnemers krgen ook een korte handleiding die aangaf wat elke sensor doet en wat zij moesten doen mochten zij vragen hebben (bijvoorbeeld wie u moest bellen).

 Wanneer vonden de metingen plaats?

 • De nieuwe serie metingen stonden gepland tussen juni 2017 en november 2017. Er werd gedurende 6 maanden in de woning gemeten. De meetcampagne in de eerste 60 woningen eindigde eind mei 2017. De laatste serie metingen vond plaats tussen november 2017 en april 2018.

 • Wij kwamen bij de deelnemers aan het onderzoek twee keer langs: de eerste keer om de meetapparatuur te installeren en u te interviewen en de tweede keer (na 3-6 maanden) om de meetapparatuur op te halen. Het installeren duurde 2 à 3 uur. De apparatuur nam weinig plaats in beslag en veroorzaakte geen hinder.
    

 Nieuws

Mei: meetapparatuur ophalen
In de tweede helft van mei bellen wij de bewoners voor een afspraak om de meetapparatuur weg te halen. 

Mei: plaatsen meetapparatuur
Wij benaderen momenteel nieuwe bewoners voor de tweede serie metingen. Bij deze bewoners plaatsen wij de apparatuur in de tweede helft van juni.

April: metingen in 56 woningen
De meetapparatuur is nu geplaatst in de laatste woningen! Tot eind mei wordt er gemeten in 56 woningen tegelijkertijd. Een grote dank aan de bewoners voor hun vriendelijke medewerking!

November 2018: de eerste resultaten zijn er!
De eerste resultaten van het E-common meetcampagne zijn er! Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid en geduld!


 • ecommon@tudelft.nl
 • TU Delft, Faculteit Bouwkunde

  OTB – Onderzoek voor de Gebouwde Omgeving

  Julianalaan 134

  2628 BL Delft