Organisatie

OTB is gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving. OTB is een afdeling van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. 

Beleidsvelden

In de beleidsvelden van het OTB staan diverse aspecten van de gebouwde omgeving centraal. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar wonen, stedelijke vernieuwing, vervoer en infrastructuur, stedelijke en regionale ontwikkeling, duurzaam bouwen en bouwbeleid, grondbeleid, geo-informatievoorziening en GIS-technologie.

Bij het uitvoeren van onderzoek worden diverse disciplines ingezet: bestuurskunde, bouwkunde, sociale geografie, planologie, economie, sociologie, informatica en civiele techniek.

Wetenschappelijk onderzoek & maatschappelijk belang

Afdeling OTB onderscheidt zich door de combinatie van wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar oplossingen voor maatschappelijke en beleidsvraagstukken. Omgekeerd geven praktijkstudies weer aanleiding tot het uitwerken en beantwoorden van nieuwe wetenschappelijke vragen. Bovendien besteedt OTB veel aandacht aan kennisoverdracht in de vorm van onderwijs, publicaties, cursussen, studiedagen en training.

Maatschappelijke partijen

Belangrijke maatschappelijke partijen met wie OTB samenwerkt zijn overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, consumentenorganisaties, brancheorganisaties, financiers en beleggers, vastgoedbeheerders en bouwbedrijven, GIS-ontwikkelaars en -leveranciers.