Nieuws

26 september 2019

‘Northbound’ documentaire op Architectuur Filmfestival Rotterdam

Twee studenten van Urbanism zijn geselecteerd om hun documentaire ‘Northbound’ te vertonen op het Architectuur Filmfestival Rotterdam 2019. De documentaire laat zien wat de impact van extractie industrieën is op het landschap en de lokale cultuur van Europa’s noordelijkste provincie Finnmark in Noorwegen.

26 september 2019

Tussenruimten openen

Het project ‘Open-up interstices’ onderzoekt de naoorlogse wijk Den Haag Zuidwest en heeft hiervoor een NWO Creative Industry KIEM grant ontvangen. Het project analyseert de waarde van bestaande open ruimtes in de buurt en biedt nieuwe perspectieven op het lopende stadsvernieuwingsplan.

26 augustus 2019

Zes BK publicaties in International Journal of Technology and Design Education

Zes artikelen over bouwkundig ontwerponderwijs werden gepubliceerd in de laatste editie van het open access tijdschrift. Twintig medewerkers vanuit alle disciplines van de faculteit Bouwkunde droegen bij aan het brede scala aan onderwerpen.

20 juni 2019

Buitenplaatsenlandschappen nog altijd prominent in Hollandse groenstructuur

De vooraanstaande rol van de burgerij in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is nu nog zichtbaar in een groene gordel van buitenplaatsen. Patriciersfamilies legden ze destijds aan langs trekvaarten, heerwegen en handelsroutes, ontdekte promovendus Gerdy Verschuure-Stuip. Zo ontstonden buitenplaatsenlandschappen in en om onze steden.

06 juni 2019

De impact van regionaal ontwerp op ruimtelijke plannen

Hoe groot is de invloed van ruimtelijke ontwerpen op een regionaal schaalniveau op ruimtelijke planning en besluitvorming op alle schaalniveaus? Aan de hand van casussen uit de Nederlandse praktijk onderzocht promovenda Verena Balz het tweerichtingsverkeer tussen regionaal ontwerp en de totstandkoming van ruimtelijk beleid.

22 mei 2019

Water sensitive design for Indian cities

The project Water4Change focusses on fit-for-purpose water sensitive design for fast growing liveable cities in India, combining know-how from Dutch and Indian experts.

21 mei 2019

Sustainable and resilient coastal cities

The Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) project aims to bridge an existing knowledge gap. Researchers from BK Bouwkunde and the faculty of Civil Engineering & Geosciences received a € 480.000,- Interreg grant to create interdisciplinary innovations and implement the findings in seven case study locations.

25 april 2019

Brugontwerp is meer dan een inkoopproces

Goed brugontwerp vergt een perfect samenspel tussen alle partijen, maar juist daar gaat het nogal eens mis in de moderne praktijk, constateert promovendus Joris Smits. Hij pleit voor een rol als ‘ontwerpintegrator’ voor de architect, ter bestrijding van de fragmentatie van het ontwerpproces.

11 april 2019

Integrating online education with on-campus classrooms

A broad international debate is paramount for urban planning education. To this end, the Bridge DOCS research project aims to connect students from online courses with students in on-campus classrooms. Igor Tempels Moreno Pessoa and Roberto Rocco received a Comenius Teaching Fellowship grant of € 50.000,- to develop the necessary platform. They will start with connecting first year Urbanism students with students from the MOOC ‘Rethink the city’.

11 april 2019

Robocar and Urban Space Evolution

Automated mobility is likely to happen and will significantly change cities. The symposium ‘Robocar and Urban Space Evolution’ looked at automated mobility in the context of sustainability, and the future of urban planning and design. A summary of the symposium and further reflections on the theme are now available through the open access publication of the same name on the BK Books platform.