Nieuws

16 april 2021

Verbeelding van de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is een van de oudste en langste waterlinies van ons land en verbindt Bergen op Zoom met Grave. De linie kent een lang verleden met bijzondere verhalen van oorlog en vrede. In het afgelopen studiejaar hebben studenten plannen gemaakt om het erfgoed van dit militaire erfgoed te ontwikkelen voor de toekomst. Het doel van de studentenplannen is om te laten zien welke mogelijkheden de Zuiderwaterlinie voor de toekomst van Noord-Brabant bieden.

14 april 2021

A Manifesto for the Just City: een boek

Rechtvaardigheid is een cruciale vereiste voor duurzame steden en gemeenschappen. Recente systeemschokken waaronder klimaatverandering, de pandemie, een algemene erosie van democratische normen en meer was aanleiding om de rechtvaardige stad opnieuw te bedenken en te conceptualiseren in dit licht gezien. A Manifesto for the Just City bevat teksten van een aantal gastauteurs en 43 manifesten geschreven door studenten van 25 universiteiten van over de hele wereld.

07 april 2021

Alle 10 miljoen gebouwen in Nederland ontsloten in 3D

Tochtgaten in een kantorenwijk, geluidshinder door industrie, horizon-vervuilende windmolens bij woonhuizen, verkeerde lichtinval in een school. Niet altijd vooraf voorzien, maar wel hinderlijk of ronduit storend nadat een bouwwerk is gerealiseerd. Deze effecten op de leefomgeving kunnen nu op voorhand eenvoudig virtueel worden gesimuleerd doordat er van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland 3D data beschikbaar is in een 3D versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen: de 3D BAG.

30 maart 2021

Boekpublicatie over stedelijke sociaal-economische segregatie

Overal ter wereld neemt in de steden de sociaal-economische segregatie toe en wonen rijk en arm steeds meer in verschillende delen van stedelijke gebieden. In een nieuw boek verklaren onderzoekers Maarten van Ham en zijn collega’s het verband tussen toenemende ongelijkheid en segregatie.

29 maart 2021

Urban Socio-economic Segregation and Income Inequality, A Global Perspective

11 maart 2021

Nieuwe hoogleraar Delta Urbanism: “Rol van ontwerp verdient meer aandacht bij waterveiligheid in delta’s”

Al vele decennia staat Nederland in de wereld bekend als een van de topkennislanden als het gaat om waterveiligheid en ruimtelijke ordening. “Onze aanpak van het verbinden en het in samenhang bekijken van beide thema’s werd overal geprezen. Toch lijkt het dat we in Nederland de afgelopen jaren deze verbinding zijn kwijtgeraakt; de traditie van sturing in ruimtelijke ordening op centraal niveau is losgelaten,” vertelt Chris Zevenbergen die sinds februari is aangesteld als (deeltijd) hoogleraar Delta Urbanism aan de Faculteit Bouwkunde.

19 november 2020

Nieuwe hoogleraar Environmental Behaviour and Design beziet de stad op ooghoogte

Ruim twintig jaar is Machiel van Dorst inmiddels werkzaam aan de faculteit Bouwkunde. Als voorzitter van de afdeling Urbanism en, meer recent, als vicedecaan stak hij veel tijd in de faculteit. Maar onderwijs en onderzoek bleven boeien. Nu staan ze weer centraal. “De wisselwerking tussen omgeving, gedrag en het stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp: dat is de materie van mijn leeropdracht.”

17 november 2020

Start up geoFluxus wint eerste prijs EU DATHON

GeoFluxus, een spin-off van de faculteit Bouwkunde, wint de 1e prijs tijdens de EU DATHON Green Deal Challenge. Voor deze wedstrijd worden wereldwijd teams uitgenodigd om toepassingen te creëren voor Europese open datasets.

11 november 2020

Published in paperback: The Routledge Handbook on Informal Urbanization

07 oktober 2020

Nieuw open-access boek "Inclusive Urbanism"

Meer dan de helft van de wereldbevolking is geconcentreerd in steden. In 2050 zal ongeveer twee-derde van de wereldbevolking uit stadsbewoners bestaan volgens een VN-prognose.