Design as Politics

Geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en gevestigd in de Faculteit bouwkunde van de TU Delft, verkent, onderzoekt en definieert de leerstoel Ontwerp en Politiek de grenzen, overeenkomsten en spanningen tussen de werelden van politiek en ontwerp.

De leerstoel interpreteert politiek in de breedste zin van het woord, namelijk: het maatschappelijk niveau waarop de tegenstelling tussen belangen van groepen burgers naar voren komt en wordt opgelost door middel van discussie, onderhandelingen, macht of zelfs geweld. Politiek als bijvoeglijk naamwoord staat voor het formuleren van een maatschappijbeeld waarin keuzes worden gemaakt door bepaalde belangen boven andere te plaatsen, maar gaat ook over het toepassen van een instrumentarium om dit maatschappijbeeld te vertalen in acties.

De leerstoel ziet politiek en ontwerp daarom niet als afzonderlijke werelden, maar beschouwd politiek eerder als een belangrijke dimensie van ontwerp en ontwerp als een belangrijk instrument voor het bedrijven van politiek. Een alternatieve titel die we voor de leerstoel hanteren is dan ook ‘Ontwerp als Politiek’ (Design as Politics). 

Met dit als uitgangspunt zoekt de leerstoel specifiek naar alternatieve voor de klassieke centraal gestuurde planningsmethoden en controlemechanismen waarmee overheden zich in de 20e eeuw hebben gemanifesteerd. Dit doen we tegen de huidige politieke achtergrond, waarin een sterke nadruk wordt gelegd op de decentralisatie van overheidstaken en op het sterker betrekken van de burger in de zogenaamde participatiesamenleving. De leerstoel voor ontwerp en politiek onderzoekt daarom alternatieve modellen en instrumenten waarmee op kleinere, regionale of zelfs lokale schaal, verschillen kunnen ontstaan. Middels onderzoek, ontwerpstudio’s en een reeks colleges, stelt de leerstoel de vraag welke consequenties het veranderende bestel heeft voor het ruimtelijk ontwerp en op welke manier ruimtelijke kwaliteit het beste gecreëerd kan worden. Voor nu en voor de toekomst.

Design as Politics Blog
Neem eens kijk op het Design as Politics blog voor de meest recente informatie over de leerstoel, video registraties van de lezingen, publicaties en andere updates van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten.

Secretariaat

Danielle Hellendoorn