Onderzoek & bereik

De sectie heeft een lange en succesvolle traditie in het leiden van en bijdragen aan nationale en internationale onderzoeksprojecten. Sinds het begin van dit millennium hebben we meer dan 750 tijdschriftartikelen, conferentiebijdragen, boeken, boekhoofdstukken, datasets en wetenschappelijke en beleidsrapporten gepubliceerd. Voor een gedetailleerd en permanent bijgewerkt overzicht van onze onderzoeksoutput, bezoek deze website.

We richten ons huidige en toekomstige onderzoek op drie onderling gerelateerde onderzoeksthema's volgens onze interdisciplinaire oriëntatie:

· Territoriaal metabolisme, waaronder: vragen over circulariteit; de relatie tussen energie- en grondstoffenstromen en de gebouwde vorm, van gebouwschaal tot regio; de onderzoeken van de voedsel-energie-water-nexus;

· Stedelijke klimaatadaptatie en -mitigatie, waaronder: stedelijke microklimaatstudies, stedelijke hitte-eilandstudies en watergerelateerde klimaatadaptatie en -mitigatie.

· Biophilic Design: inclusief ontwerpen met directe en indirecte natuur, inclusief de studie van wastescapes en hoe biophilic design en op de natuur gebaseerde oplossingen bijdragen aan regeneratieve strategieën.

We werken samen met publieke en private partners om een ​​hoge maatschappelijke impact te bereiken en streven naar het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en de toepassing ervan. Twee succesvolle spin-offs, The New Raw and geoFluxus, van ET&D-promovendi zijn exemplarisch voor deze ambitie.

Onderzoekscoördinator

Dr. Fransje Hooimeijer