Verenigingen

Polis - podium voor stedebouwkunde en landschapsarchitectuur

De vereniging Polis is in oktober 1989 opgericht door docenten en studenten Stedenbouwkunde aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Het initiatief kwam voort uit de wens om de kwaliteit van het stedenbouwonderwijs te handhaven en te versterken, onder druk van onderwijsherzieningen.

Polis vormt een schakel tussen wetenschap en praktijk. Polis onderhoudt contacten met verschillende partijen in de stedebouw. Zo bemiddelt Polis tussen student en praktijk bij afstudeerprojecten, stages en vacatures. Polis organiseert excursies en studiereizen in binnen- en buitenland. Verder voert Polis binnen de faculteit op verschillende niveaus overleg over de kwaliteit van het onderwijs. De relevantie voor de wetenschap en praktijk is hierbij een belangrijk criterium.

Bezoek de site van Polis, Podium voor Stedebouwkunde en Landschapsarchitectuur.

Faculty of Architecture Department of Urbanism