Persinformatie

Facultair

Op de faculteit Bouwkunde hebben wij een aanspreekpunt voor persgerelateerde zaken: onze adviseur (wetenschaps)communicatie Ellen Vroemen. Zij kan je in contact brengen met de juiste mensen binnen de faculteit en helpen bij interviews of andere persverzoeken. 

Ellen Vroemen

Adviseur (wetenschaps)communicatie

Babette de Jonge

Communicatiemanager

Universiteitsbreed

Wetenschapsvoorlichter Resilient Cities & Mobility

Karlijn Spoor

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wetenschapsvoorlichter Climate & Energy

Inge Snijder

Aanwezig maandag t/m donderdag.

Wetenschapsvoorlichter Climate & Energy

Dave Boomkens

Aanwezig: maandag t/m vrijdag.

Wetenschapsvoorlichter Health & Care

Fien Bosman

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wetenschapsvoorlichter Digital Society

Marc de Kool

Aanwezig: maandag t/m donderdag.

Woordvoerder

Karen Collet

Manager Internal & External Communication

Nadine Vos

Aanwezig: maandag t/m donderdag.