Prof. P.J. Russell

Prof. Peter J. Russell

Hoogleraar Computation in Architecture - TU Delft 

Peter Russell heeft de verkennende opdracht gekregen van het CvB om het faculteitsoverstijgende onderzoeksgebied Computation in Architecture vorm te geven. Dit initiatief beoogt een impuls te geven aan het onderzoek en onderwijs op het gebied van intelligente gebouwen en steden en ‘Building Information Modelling’.

Peter Russell was decaan van de Faculteit Bouwkunde tot 2018. Hiervoor was Peter Russell Professor Computer Supported Planning (CAAD) bij de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen). Eerder was hij decaan van de faculteit Bouwkunde bij RWTH en stond hij aan het hoofd van de Raad van Decanen. Hij is partner in architectuurpraktijk IP Arch GmbH en voorzitter van de Deutsche Dekane- u. Abteilungsleiterkonferenz (DARL). Van 2012 tot 2013 was hij lid van de raad van de Association for European Education in Architecture (AEEA/EAAE). Hij is tevens medeoprichter van het in 2013 opgerichte Europese netwerk voor architectuuronderzoek ARENA. 

Russell behaalde een bachelor in Environmental Design Studies aan de Technical University of Nova Scotia, Canada, waar hij vervolgens een masteropleiding Bouwkunde afrondde. Zijn onderzoek omvat Building Information Modelling, Intelligente Gebouwen en Ambient Assisted Living. In 2010 leidde hij de internationale visitatiecommissie die een gemeenschappelijke onderzoeksvisitatie van de onderzoekprogramma’s en –instituten bij de TU Delft en de TU Eindhoven uitvoerde. Hij maakte ook deel uit van het organisatiecomité van de Solar Decathlon Europe 2014, waar TU Delft’s 'Prêt-à-Loger' de derde plaats behaalde. 

Peter Russell