Prof. Z. Hemel

Hoogleraar Ruimtelijke herontwikkeling en revitalisatie van rurale en urbane regio's, in het bijzonder in Groningen en Friesland
Afdeling Urbanism

Wat is de toekomst van het platteland? Die vraag vormt het startpunt van het onderzoek van planoloog Zef Hemel. Hij verbindt het verleden en de toekomst van het platteland met elkaar. Dit doet hij door middel van interdisciplinair onderzoek waarin geschiedenis, lokale cultuur en ontwerpen een verbindende rol spelen en waaraan de bevolking actief kan en ook moet deelnemen.

Samen met zijn postdocs en zijn studenten in Groningen en Delft, verkent hij ruimtelijke perspectieven voor landelijk gebied waarin stad en agrarisch ommeland in combinatie grote potentie bezitten.

Zef Hemel (1957) is planoloog. Hemel studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2012 tot 2022 bezette hij de Wibaut-leerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam Naast zijn academische werk blijft Hemel ook in dienst bij de gemeente Amsterdam. Eind vorig jaar verscheen Hemels meest recente boek getiteld ‘Er was eens een stad’ (uitgeverij Pluim) over de zoektocht naar een nieuwe ruimtelijke planning: visionaire planologie.

Ir. Abe Bonnemastichting

De leerstoel is een initiatief van de ir. Abe Bonnema Stichting, die de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001) beheert. Doel van de Stichting is het verbreiden en vergroten van het inzicht in en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur-maatschappelijke projecten. De Bonnema-leerstoel komt voort uit een grondige analyse van de visie van architect Bonnema op de ruimtelijke potentie van regionale stedelijke centra en het omliggende landschap, specifiek in Friesland en Groningen, waar Bonnema woonde en werkte.

Zef Hemel heeft een aanstelling van 0,2 fte aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en 0,2 fte aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij beide universiteiten is Hemel één dag per week aanwezig en gaat hij samenwerken met de bestaande staf. 

Meer informatie

Financiering leerstoel: 

  • Ir. Abe Bonnema Stichting

Zef Hemel