Prof.dr. P.J. Boelhouwer

Hoogleraar Housing systems
Afdeling Management in the Built Environment

Sinds 2001 is Peter Boelhouwer hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde.  

"Ik houd me vooral bezig met de vraag en aanbod op de woningmarkt en met het volkshuisvestingsbeleid. De Nederlandse woningmarkt functioneert momenteel erg slecht: de woningproductie is (te) laag, het woningtekort loopt op en de koopprijzen staan onder druk. Ook zijn er betaalbaarheidsproblemen en komen specifieke groepen zoals jongeren, ouderen en midden inkomensgroepen moeilijk aan een geschikte woning. Het onderzoek in mijn leerstoel richt zich daarom onder meer op woningkeuzeprocessen, koopprijsontwikkelingen en hervormingen van de woningmarkt. Maar ook internationaal vergelijkend onderzoek van volkshuisvestingssystemen krijgt veel aandacht. Verder komen het functioneren van de particuliere huursector, ontwikkelingen op de Chinese woningmarkt, de samenhang tussen bouwproductie en koopprijsontwikkeling en de positionering van de corporatiesector aan bod.

Ik begeleid ongeveer 8 promovendi op een scala aan onderwerpen. In de nabije toekomst zie ik verschillende uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting. De woningmarkt vraagt om een nieuwe ordening en corporaties verdienen daarin een nieuwe positie. Ook de vergrijzing en de veranderingen in de verzorgingsstaat krijgen veel invloed."  

Boelhouwer studeerde Sociale Geografie in Utrecht. Naast hoogleraar is hij voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en van het Architectuurpunt Zoetermeer.   

Peter Boelhouwer