Prof.dr. P.J. Boelhouwer

Hoogleraar Housing systems
Afdeling Management in the Built Environment

"Sinds 2001 ben ik hoogleraar Housing systems. Ik houd mij vooral bezig met het woningmarktbeleid. "Hoe maak je beleid op de woningmarkt?" en "Hoe kun je beleid evalueren?" zijn belangrijke vragen op dit moment. De Nederlandse woningmarkt functioneert momenteel niet goed; de woningproductie is laag en de koopprijzen zijn fors gedaald. Het onderzoek van mijn leerstoel richt zich daarom op onder meer woningkeuzeprocessen, hervorming van de woningmarkt en koopprijsontwikkeling, maar ook internationaal vergelijkend onderzoek van volkshuisvestingssystemen. Ook de effecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de samenhang tussen bouwproductie en koopprijsontwikkeling of de positionering van de corporatiesector komen aan bod.

Ik begeleid zo'n tien promovendi. In de nabije toekomst zie ik verschillende uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting. De woningmarkt wordt opnieuw geordend en de rol van corporaties verandert. Ook de vergrijzing en de verandering van de verzorgingsstaat krijgen invloed op de sector."

Boelhouwer studeerde sociale geografie in Utrecht. Naast hoogleraar is hij voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

Peter Boelhouwer