Prof.dr.ing. Steffen Nijhuis

Hoogleraar Landscape-based Urbanism
Afdeling Urbanism

Duurzame verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vragen om een ontwerpaanpak die het landschap als uitgangspunt neemt. Zijn focus is een trans-disciplinaire ontwerpbenadering waarbij landschap als basis dient voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat is in het kort waar hoogleraar Steffen Nijhuis zich op richt binnen de leeropdracht Landscape-based Urbanism. “De bestaande landschappelijke logica biedt aanknopingspunten voor planning en ontwerp van een sociaal en ecologisch inclusieve ruimtelijke omgeving door de schalen heen; van stad tot straatprofiel. De ambitie is om Landscape-based Urbanism als onderzoeksveld uit te breiden en het belang ervan in de samenleving en academische wereld te promoten.

Landschaps-gebaseerd ontwerp

Het landschap biedt structuur, ecologische samenhang en variatie, maar is ook flexibel en multifunctioneel. Landschap vertegenwoordigd ook ruimtelijk-esthetische waarden als schoonheid en oriëntatie in ruimte en tijd. Het landschap is immers het resultaat van de jarenlange interactie van de mens met zijn natuurlijke omgeving. In feite draait het altijd om een op landschap gebaseerde, regionale aanpak waarbij er vanuit een systeemperspectief naar het gebied wordt gekeken én met de mensen wordt gewerkt. Dus grote schaal én hyperlokaal.

Naast grondige kennis van het landschap en hoe je die voor ruimtelijk ontwerp kunt inzetten is volgens Nijhuis het denk- en ontwerpproces erg belangrijk. Het genereren van kennis en oplossingen is een co-creatief proces waarbij stakeholders en hun interactie een cruciale rol spelen. Dat is nodig om het landschappelijke systeem waarin wordt gewerkt te snappen.

De wetenschap en de praktijk

Wetenschap dat in de praktijk het verschil maakt, dat is het motto. Daarvoor is het ontwikkelen van praktijk gerelateerde methodes voor kennisontwikkeling, strategie en ontwerp belangrijk, methodes waarvan bewezen is dat ze werken. Daarbij hebben digitale technologie als GIS en AI grote potentie voor kennisontwikkeling en ontwerpexploraties, die nog niet of nauwelijks benut worden. Investeren in toekomstige generaties onderzoekers en praktijkmensen is een belangrijk middel om het gedachtengoed van Landscape-based Urbanism verder te brengen en te implementeren. Het versterken van de relatie tussen academie en praktijk in de onderzoek is van groot belang. Samenwerken met overheden en bedrijven is daarbij essentieel. Verder is het streven om te werken aan het opzetten van een kenniscentrum waarbij Delft de vraagbaak voor de hele wereld wordt wat betreft de landschap gebaseerde duurzame stedelijke ontwikkeling.