Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen

Hoogleraar Climate Design & Sustainability 
Afdeling Architectural Engineering + Technology

“Ik zit in de hoek van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen, maar ook klimaatadaptatie: het aanpassen aan klimaatveranderingen die verwacht worden. Wij onderzoeken en vertalen oplossingen naar ingrepen en nieuwe concepten. Wij zoeken en vinden nieuwe verbanden waar die vroeger niet waren.

De leerstoel Climate Design & Sustainability zit dicht tegen de technische kant van bouwkunde aan. Het onderzoek richt zich op duurzame energiesystemen en klimaatadaptatie, maar er worden ook nieuwe en concrete producten ontworpen en gemaakt. 

Veel te doen

Voor veel problemen hebben we oplossingen gevonden, maar niet alles is uitgevoerd. In ons vakgebied ligt een grote hoeveelheid uitdagingen op ons te wachten. We krijgen de komende decennia een temperatuurtoename in Nederland van ongeveer 2 tot 3 graden. Dat lijkt weinig, maar is veel gezien de temperatuur de afgelopen eeuwen constant is geweest. Onze steden worden een stuk warmer. Door slim te ontwerpen, door gebruik te maken van instrumenten die je als ontwerper hebt, kun je een zo natuurlijk mogelijk oplossing vinden voor dit probleem. Wij vertalen oplossingen naar ingrepen en nieuwe concepten, maar vinden ook nieuwe verbanden.

Samenwerken

Vanuit de technologie kunnen we zelf steeds meer bepalen waar we naartoe gaan. Daar staan we nog wel aan het begin. Ik vind het belangrijk dat we verschillende samenwerkingsverbanden aangaan. Mijn belangrijkste missie is kennis en informatie overdragen, laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzame oplossingen. Ik laat mensen vaak zien waar het probleem zit en wat er gebeurt als we niks veranderen, waar grote kansen liggen en hoe we de goede kant op kunnen gaan. De beste oplossing is vaak een kwestie van een andere insteek. 

Frisse ideeën en inspiratie

Er is bijna niks leukers dan werken met jonge mensen en phd’s. Die komen met frisse ideeën en een andere kijk op zaken. Dat houdt mij scherp. Omdat er zoveel internationale studenten zijn bij de Faculteit Bouwkunde, krijg je andere en inspirerende perspectieven mee. Daar kunnen wij weer veel van leren.

Ik probeer altijd open te staan voor nieuwe gezichtspunten. Wanneer ik studenten begeleid, wil ik ze niet teveel sturen, maar faciliteren met kennis. Basiskennis is een absolute randvoorwaarde. Wat zijn de lokale omstandigheden op die specifieke plek? Waar moet je rekening mee houden voor nu, maar ook later? Hoe speel je daar met je ontwerp op in? Op die manier ga je bewust aan de slag. Altijd verrassend wat daar uitkomt. Ik raak nooit uitgeleerd.

Degelijk werk

Climate Design & Sustainability heeft lang degelijk werk geleverd en met name de architectuur ondersteund. Vooral op het gebied van renovatie en transformatie hebben wij goede resultaten geboekt. Qua stedenbouw wordt de afdeling steeds meer zelfbepalend; duurzaamheid is daar nauw aan verbonden.

De oplossingen die worden bedacht, zijn grotendeels gebaseerd op fundamenteler wetenschappelijk onderzoek dat door anderen wordt gedaan. Dus voor een groot deel absorberen wij kennis wat wij zelf niet kunnen onderzoeken. Het leuke aan ons vakgebied is om daar slimme dingen mee te doen. Zowel in ontwerp als techniek. Het ontwikkelen van nieuwe concepten: bv stedelijke planning, nieuwe gebouwontwerpen, nieuwe technieken die je gaat introduceren in de stad en gebouwen. Van alles is mogelijk.”

Andy van den Dobbelsteen heeft in zijn lange loopbaan bij de TU Delft veel onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Daarnaast nam hij deel aan verschillende commissies en jury’s en heeft veel gepubliceerd en gepresenteerd binnen en buiten de universitaire wereld, op zowel nationaal als internationaal niveau.

"Ik kijk jaren vooruit. Het raakt me wat ik op het gebied van ons klimaat en de grondstoffenvoorraad zie gebeuren. De wereld die wij gebruiken, die lenen we van onze kinderen en kleinkinderen. We moeten haar netjes achterlaten voor hen."

- A.A.J.F. van den Dobbelsteen

 

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen