Prof.dr.ir. A.C. den Heijer

Hoogleraar Publiek Vastgoed 
Afdeling Management in the Built Environment

Alexandra den Heijer is hoogleraar Publiek Vastgoed [Public Real Estate]. De leerstoel Publiek Vastgoed richt zich op uitdagingen bij het beheer van publiek vastgoed, door het ontwikkelen van theorieën op het gebied van de verbetering van besluitvormingsprocessen en het zoeken naar nieuwe concepten voor de gebouwde omgeving.

Universiteitscampussen, ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen zijn slechts enkele voorbeelden van gebouwde omgevingen die een publiek doel dienen en die een grote impact hebben op de maatschappij. Het beheer van deze gebouwen – veelal monumentale panden op historische locaties – is nooit de primaire taak van de instellingen die er gevestigd zijn. Dergelijke instellingen dienen echter een maatschappelijke voorbeeldfunctie te hebben; ze hebben de verantwoordelijkheid om openbaar beleid ten uitvoer te brengen, om op die manier betekenisvolle, functionele, betaalbare en duurzame gebouwde omgevingen te ontwikkelen. Publiek vastgoed ondersteunt eigenaren van de gebouwde omgeving bij het realiseren van deze doelen. Het onderzoeksgebied verbindt de gebouwde omgeving met de theorie en praktijk van diverse andere vakgebieden: van ontwerp, technologische innovatie en herbestemming van monumenten tot interieurarchitectuur en stedelijke ontwikkeling.

"Mijn missie is om universiteiten en andere organisaties te ondersteunen bij de besluitvorming over (het managen van) hun campussen en vastgoedvoorraden, bijdragend aan een inspirerende, betekenisvolle, functionele, betaalbare en duurzame gebouwde omgeving.”

Alexandra den Heijer geniet een internationale reputatie als deskundige op het gebied van campussen voor het hoger onderwijs. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de toekomst van (het managen van) de universiteitscampus, waarbij ze samenwerkte met universiteiten overal ter wereld. Haar werk en haar kennis op het gebied van universiteitscampussen vormen het fundament voor een verdere uitbreiding van het onderzoeksgebied, waarbij haar kennis wordt toegepast op andere eigenaren van de gebouwde omgeving. Ze ziet het als een uitdaging om als verbindende schakel en vertolker bij management- en ontwerpprocessen te fungeren. 

Alexandra heeft haar academische carrière altijd gecombineerd met praktijkprojecten. Sinds de publicatie van haar proefschrift “Managing the university campus” (2011), dat inmiddels breed wordt toegepast, geeft ze leiding aan het Campus Research Team van de TU Delft. Dit is een netwerk van promovendi, postdocs en andere medewerkers van de universiteit, dat bestaat uit een kernteam aan de TU Delft aangevuld met gastonderzoekers en gasthoogleraren.