Prof.dr.ir. H.J. Visscher

Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie
Afdeling Management in the Built Environment

Henk Visscher (1962) is hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie. Zijn leerstoel is gericht op procesinnovaties die bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van woningen. De belangrijkste aspecten hierin zijn: energie-efficiĆ«ntie, milieubelasting, bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid van zowel bestaande als nieuwe woningen. 
Centraal staat de energietransitie van de bestaande woningvoorraad om de klimaatdoelstellingen van een CO2-emissievrije voorraad in 2050 te halen. Gewerkt wordt aan de evaluatie en innovatie van beleid, regelgeving en bouwprocessen voor het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad. Hierbij staat de eindgebruiker centraal en is er bijzondere aandacht voor de rol van de verschillende stakeholders. 

Henk Visscher is directeur van het TU Delft Urban Energy Institute, een universiteitsbreed netwerk van academici die werken aan verschillende aspecten van energie in de gebouwde omgeving.

Hij is betrokken bij een groot aantal nationale en Europese onderzoeksprojecten, zoals DEMO-BLog (Horizon Europe, coƶrdinatie), SHAPE-EU (Horizon Europe) Condoreno (EU-LIFE), ALIGN4Energy (NWA), JustPrepare (NWO).

Henk Visscher is coƶrdinator van een werkgroep binnen het ENHR (European Network of Housing Research) en CIB (International Council for Building Research Studies and Documentation). Ook is aangesloten bij SBE (Sustainable Built Environment en EFL (European Federation for Living).

"Mijn leerstoel is gericht op procesinnovaties die bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van woningen."

- H.J. Visscher

Henk Visscher