Prof.dr.ir. H.J. Visscher

Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie
Afdeling Management in the Built Environment

Henk Visscher (1962) is hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie. Zijn leerstoel is gericht op procesinnovaties die bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van woningen. De belangrijkste aspecten hierin zijn: energie-efficiĆ«ntie, milieubelasting, bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid van zowel bestaande als nieuwe woningen. Centraal staat de energietransitie van de bestaande woningvoorraad om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te realiseren. Gewerkt wordt aan de evaluatie en innovatie van beleid, regelgeving en bouwprocessen voor het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad. Hierbij staat de eindgebruiker centraal en is er bijzondere aandacht voor de rol van de verschillende stakeholders. 

Henk Visscher is wetenschappelijk directeur van het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), een samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen. BTIC richt zich op het stimuleren van innovatie om de Nederlandse ambities voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 mogelijk te maken.

De leerstoel is betrokken bij vele Europese onderzoeksprojecten. Ook wordt voor verschillende projecten samengewerkt met China.  Henk Visscher is coƶrdinator van werkgroepen van CIB (International Council for Building Research Studies and Documentation), ENHR (European Network of Housing Research) en EFL (European Foundation for Living). 

"Mijn leerstoel is gericht op procesinnovaties die bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van woningen."

- H.J. Visscher

Henk Visscher

/* */