Prof.dr.ir. J.G. Rots

Hoogleraar Structural Mechanics - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Jan Rots (1958) is hoogleraar Structural Mechanics aan de faculteit. Hij richt zich op de leer van krachten, vervormingen en spanningen zoals die op gebouwen werken. Vooral het verband tussen kracht, vorm en materiaal speelt een belangrijke rol; binnen het onderzoek en onderwijs van de leerstoel staat het architectonisch ontwerp centraal. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar metselwerkmechanica en dragend glas, en de leerstoel onderzoekt in samenwerking met andere leerstoelen ook niche materialen als karton op aspecten van krachtswerking. Daarnaast houdt Rots zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van inzichtelijke 3D computermodellen die kunnen voorspellen hoe een constructie zich gedraagt. Deze  worden vervolgens ingezet voor concrete problemen uit de praktijk, zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, waarvoor onderzocht werd hoe groot de kans op scheuren in het metselwerk van historisch gebouwen was bij het boren van de tunnel. De leerstoel verzorgt onderwijs voor zowel de bachelor- als masterstudenten. Rots geeft bijvoorbeeld het vak Sterkteleer in de bachelorfase, waarin studenten leren hoe ze de draagconstructieve onderdelen van hun gebouw kunnen dimensioneren. In de masterfase biedt de leerstoel meer specialistische vakken, zoals het inzicht krijgen in de krachtswerking van blobs.

Rots studeerde civiele techniek. Hij werkte lange tijd als onderzoeker bij TNO, onder andere aan de ontwikkeling van DIANA, een 3D computerprogramma volgens de eindige elementenmethode. Tot medio 2006 is hij interim decaan van de faculteit. Ook maakt hij deel uit van verschillende commissies.

Jan Rots