Prof.dr.ir. M.H. Hermans

Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw - Afdeling Management in the Built Environment

"De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw richt zich op het in kaart brengen en professionaliseren van het vakgebied ‘Opdrachtgeverschap’ in de publieke sector, het opbouwen van kennis op dit gebied en het verzorgen van onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces. De leerstoel is geïnitieerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, een netwerk van 12 (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw.

De komende jaren houden wij ons bezig met:

  • Het in kaart brengen van publieke opdrachtgevers in de gebouwde omgeving (bouw, vastgoed, infra, gebiedsontwikkeling);
  • Organisatiestructuren voor publiek opdrachtgeverschap;
  • De rol en invulling van publieke waarden in het opdrachtgeverschap;
  • Samenwerkingsvormen in de bouw: typologie, effect en toepassing;
  • Afwegingskaders en beslismodellen voor het beoordelen van en kiezen uit verschillende samenwerkingsvormen.

Maar in het bijzonder besteden wij aandacht aan opdrachtgeverschap in het asset management. Er is niet alleen relatief weinig aandacht in de (wetenschappelijke en vak-)literatuur geweest voor opdrachtgeverschap in de bestaande voorraad, maar bovendien stelt het omgaan met de bestaande gebouwde omgeving bijzondere eisen aan de wijze van opdrachtgeven, zowel inhoudelijke als procesmatige.
Wij richten ons daarom niet alleen op het professionaliseren van het opdrachtgeven met betrekking tot een specifieke opgave, maar ook op de eisen die het opdrachtgeven stelt aan de publieke organisatie, aan de benodigde organisatiestructuren, -processen en competenties.
Verbinden van praktijk en wetenschap vinden wij belangrijk. Daarom zoeken wij actief  verbinding met verschillende ‘soorten’ publieke opdrachtgevers, maar ook met verschillende wetenschapsdomeinen zoals de bestuurs- en bedrijfskunde, purchasing & procurement, organisatie- en veranderkunde."

"Opdrachtgeverschap staat voor de wijze waarop een organisatie in de publieke sector ten aanzien van haar verantwoordelijkheden in de gebouwde omgeving haar interactie met de markt intern en extern vormgeeft en ten uitvoer brengt."

- M.H. Hermans

 

Marleen Hermans