Prof.dr.ir. V.J. Meyer

Hoogleraar Urban Compositions - Afdeling Urbanism

Han Meyer is hoogleraar Urban Compositions aan de Faculteit Bouwkunde. De leerstoel ontwikkelt methoden waarmee stedelijke ruimte structuur krijgt en vormgegeven wordt. Toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij een essentiële rol. Een bijzonder aandachtsgebied betreft de stedenbouw in deltagebieden.

“Belangrijke projecten waar aan wij werken zijn onder meer de fundamenten van stedenbouw in het licht van de 21e eeuw. Daarbij vragen we ons af of alle kennis binnen de discipline stedenbouw nog relevant is voor huidige en toekomstige opdrachten en uitdagingen. Ook delta-stedenbouw is binnen de leerstoel een belangrijk thema. Hoe kunnen territoriale condities in deltagebieden worden meegenomen in stedelijk ontwerp en stedenbouw? Daarbij is de grens tussen water en land, en de vraag hoe de infrastructuur van de waterhuishouding geïntegreerd kan worden in het stedenbouwkundig ontwerp extra belangrijk.

Ikzelf richt mij voornamelijk op de vernieuwing van het stedenbouwkundig ontwerpen, het ontwikkelen van ontwerpmethoden en kritische reflectie op de actuele stedenbouwkundige praktijk. Niet alleen voor nu, maar juist ook voor later. Stedenbouw gaat vooral over de lange levensduur van de stad. In de toekomst vind ik het belangrijk dat de discussie over de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte een speerpunt wordt binnen het vakgebied.”

"Stedenbouwkundig ontwerpen gaat over zaken die niet alleen nu van belang zijn, maar vaak ook een verleden hebben en ook in de verre toekomst van belang zijn. Stedenbouw gaat vooral over de lange levensduur van de stad."

- V.J. Meyer