Prof.ir. E.A.J. Luiten

Hoogleraar Landscape Architecture - Afdeling Urbanism

Eric Luiten is hoogleraar Landschapsarchitectuur. Tijdens zijn hoogleraarschap wil hij onderzoek en onderwijs spiegelen aan maatschappelijke uitdagingen en partners uit de praktijk. Zo worden de onderzoekers en studenten van de leerstoel Landschapsarchitectuur uitgedaagd zowel de grenzen als de kern van het vakgebied op te zoeken. 

Studenten die bij de TU Delft afstuderen als landschapsarchitect mogen de beroepservaringsperiode doorlopen en zich daarna als landschapsarchitect inschrijven in het Nederlandse architectenregister. Dat betekent dat de opleiding algemeen volwaardige landschapsarchitecten aflevert, die daarnaast ook als Delfts herkenbaar zijn. “Studenten die hier afstuderen beheersen een bouwkundige werkwijze en kunnen op stedebouwkundig niveau denken en ontwerpen. Ze weten zich te verhouden tot onder andere het landschappelijk ontwerp van grote utilitaire projecten en tot de civiele techniek. Dit onderscheidt de Delftse benadering van de andere hogere opleidingen voor Landschapsarchitectuur en dat zou best breder mogen worden uitgedragen. Ook zou dit wat meer tot uiting kunnen komen in het onderzoek dat door de sectie wordt uitgevoerd.”

Het is belangrijk om de leerstoel Landschapsarchitectuur te blijven verbinden met de actualiteit buitenshuis, maar altijd met het oog op de academische onafhankelijkheid en integriteit. “De discipline moet scherp worden gehouden ten opzichte van ontwikkelingen in de maatschappij,” zegt Eric Luiten. “Door mijn eigen netwerk zie ik veel kansen om nieuwe contacten te leggen en opdrachtmogelijkheden af te tasten. Zo kan ik helpen de leerstoel te ontwikkelen en de basis leggen voor de benoeming van een voltijd hoogleraar in de toekomst.” 

Eric Luiten is aangesteld voor één dag in de week. Hij is naast hoogleraar Landschapsarchitectuur ook Spoorbouwmeester bij de NS en ProRail, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij de gemeente Amsterdam en eigenaar van zijn eigen landschapsarchitectuurbureau. Als voorzitter van de Landschapstriënnale is hij betrokken bij het driejaarlijkse landschapsfestival waar het verleden, heden en de toekomst van het Nederlandse cultuurlandschap ten toon en ter discussie worden gesteld. Tevens is hij voorzitter van Landscape Architecture Europe, een driejaarlijkse publicatie waarin excellente Europese landschapsarchitectuur wordt gepresenteerd en becommentarieerd. In de periode 2005 – 2014 was Eric Luiten hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Van 2012 – 2016 was hij Rijksadviseur voor Landschap en Water in het College van Rijksadviseurs.