Prof.ir. P.G. Luscuere

Hoogleraar Building Physics and Services - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Peter Luscuere (1955) is hoogleraar Building Physics and Services aan de Technische Universiteit Delft en Visiting Professor aan de Tianjin University in China. Het onderzoek van de Building Physics and Services groep die hij leidt, is gefocust op: Energietransitie, Exergie, Comfort, Bouwfysische eigenschappen van materialen en Duurzaamheid. Hij richt zich op de integratie van installatie-technische concepten in het architectonisch ontwerpproces en de verbetering van wederzijds begrip tussen de twee disciplines.

Als directeur bij Royal Haskoning was hij zowel verantwoordelijk voor vele van de gezondheidszorgprojecten als voor de ontwikkeling van een bedrijfsbreed, op Cradle to Cradle gebaseerd, programma op het gebied van duurzaamheid. In 2010 richtte hij, naast zijn academische activiteiten, een onafhankelijk adviesbureau ‘Inspired Ambitions’ op. Hij ontwikkelde een holistisch concept ‘Beyond Sustainability’ waarin hernieuwbaarheid van natuurlijke hulpmiddelen voor de gebouwde omgeving: Energie, Water, Lucht, Topsoil, Materialen en Ruimte wordt onderzocht en geconfronteerd met gevolgen ten aanzien van: Ecologie, Economie en Equity (gerechtigheid).                   

In 2016 was hij voorzitter van het transitiepad ‘Circular Economy’ binnen de ‘Roadmap Next Economy’, een project met Jeremy Rifkin voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op dit moment wordt het concept ‘Beyond Circularity’ verder ontwikkeld. 

Peter Luscuere is lid van de Circular Built Environment Hub van de Faculteit Bouwkunde. 
 

Peter Luscuere