Prof.ir. P.G. Luscuere

Hoogleraar Building Physics and Services - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Peter Luscuere (1955) is hoogleraar Building Physics and Services aan de faculteit. Hij richt zich op de integratie van installatie-technische concepten in het architectonisch ontwerpproces en de verbetering van wederzijds begrip tussen de twee disciplines. Hij wil architectuurstudenten gevoel voor techniek bijbrengen en hen weerbaar maken als gesprekspartner voor technische adviseurs. Als een architect zijn gevel aanpast, kan dat verregaande gevolgen voor het installatieontwerp hebben net zoals bepaalde installaties beperkingen ten aanzien van mogelijke architectuur met zich meebrengen. Inleving in de wereld van andere disciplines is daarom voor beide partijen essentieel voor een goede samenwerking. Daarnaast speelt onderzoek naar exergie een grote rol. Exergie is een maat voor de kwaliteit van energie, in feite is het de hoeveelheid arbeid die uit energie verkregen kan worden. Electriciteit is exergetisch optimaal, het verbranden van aardgas voor ruimteverwarming juist niet. Welke mogelijkheden bieden exergieberekeningen voor de bouw en hoe kunnen we dit concept gebruiken voor het sluiten van energetisch-, biologische- en materiaalkringlopen? In samenwerking met gasthoogleraar Michael Braungart is een Cradle to Cradle laboratorium opgericht waarin studenten uit een groot aantal verschillende faculteiten participeren.

Peter Luscuere