Prof.ir. W. de Jonge

Hoogleraar Heritage & Design - Afdeling Architectural Engineering and Technology

De architect ir. Wessel de Jonge is hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde. De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20e eeuws erfgoed. Als zelfstandig architect startte hij in 1999 het architectenbureau Wessel de Jonge Architecten waar hij directeur en partner is. Naast een brede ervaring in herbestemming van historische gebouwen als praktiserend architect heeft hij een academische achtergrond op het gebied van erfgoed en ontwerp.

Duurzame erfgoedontwikkeling

De Jonge wil zijn vakkennis en internationale ervaring op het gebied van erfgoed en herbestemming gaan inzetten voor onderzoek en onderwijs. In de bouwwereld zal herbestemming de komende jaren steeds belangrijker worden. Door de vastgoedcrisis is een overschot ontstaan van leegstaande gebouwen waarvoor een nieuw gebruik moet worden gevonden. In de praktijk zien architecten zich daardoor steeds meer geconfronteerd met de sociale en economische factoren van bouwinitiatieven. Daarom wil De Jonge de relatie tussen herbestemming en vastgoedontwikkeling versterken. Ook de restauratie van erfgoed zou - naast de cultuurhistorische waarde - op die manier een grotere rol moeten krijgen bij het vervullen van de vraag naar functionele ruimtebehoefte en de wensen van gebruikers. Hierin is ook de verduurzaming van bestaande gebouwen een belangrijke factor die de erfgoedsector voor uitdagingen plaatst. Volgens De Jonge zijn dit belangrijke thema’s voor de komende jaren met veel nieuwe kansen voor erfgoed.    

Over Wessel de Jonge

Ir. Wessel de Jonge (1957) is in 1985 afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Tijdens zijn studie en als toegevoegd onderzoeker aan de TU Delft en de TU Eindhoven heeft hij zich intensief beziggehouden met onderzoek naar 20e eeuwse architectuur en het behoud en hergebruik van deze gebouwen. Hij is medeoprichter van DOCOMOMO International, een wereldwijd netwerk van architectuurhistorici, architecten en erfgoedexperts die in dit veld actief zijn. Als praktiserend architect realiseerde hij onder meer de restauratie van het Nederlands Biënnale Paviljoen in Venetië van Gerrit Rietveld (1953-1954) en diverse renovatie en nieuwbouwprojecten voor woningbouw en onderwijs. Het bureau Wessel de Jonge Architecten is gespecialiseerd in de herbestemming van gebouwen, vaak in een dynamische stedelijke context en in combinatie met nieuwbouw. Het bureau is onder andere verantwoordelijk voor de restauratie en herbestemming van v.m. Sanatorium Zonnestraal van 1928-1931 (i.s.m Bierman Henket architecten), voor de coördinatie van de herontwikkeling van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam (1928-1931) en de v.m. Technische Scholen in Groningen (1923), de restauratie van het St.Jobsveem (1914) en het HUF gebouw (1953) in Rotterdam, de conversie van het GAK gebouw (1959) tot jongeren appartementen en de vernieuwing van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR (1950) in Amsterdam. Met de revitalisatie van een v.m. ambachtsschool aan de Wibautstraat (1956) als huisvesting van het Cygnus Gymnasium won het bureau vorig jaar de nationale renovatieprijs de Gulden Feniks. De Van Nelle Fabriek is in juni 2014 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wessel de Jonge Architecten is ook actief in Brussel en Antwerpen, en is betrokken bij de vernieuwing van het Olympisch Stadion in Helsinki (1938).

Wessel de Jonge