Prof.ir.K. Oosterhuis

Hoogleraar Hyperbody - Afdeling Architectural Engineering + Technology
 
De leerstoel Hyperbody heeft zich gespecialiseerd in de complexe geometrie van non-standaard architectuur en op de dynamiek van interactieve architectuur. Gebouwen zien wij als dynamische stelsels, zowel in het ontwerpproces, in het productieproces en in het gebruik. Voor het ontwerpproces worden tools ontwikkeld in parametrische software en serious gaming software. Voor het productieproces van 1:1 prototypes wordt gebruik gemaakt van industriële robots en industriële actuatoren. De Hyperbody master ontwerpstudio's bedienen gemiddeld zo'n 60-75 studenten per semester, terwijl het Hyperbody onderzoeksteam gemiddeld 6-8 PHD kandidaten begeleidt.

Hyperbody heeft een aantal internationaal zeer goed ontvangen publicaties op haar naam staan: Game Set and Match [2003], de Interactive Architecture series iA#1, iA#2, iA#3, iA#4 en iA#5, en recentelijk het Hyperbody, First Decade of Interactive Architecture. Hyperbody leidt de studenten op om een spin in het web te worden in de nieuwe economie, in de maak-economie van de derde industriële revolutie, waarin het ontwerp- en productieproces vergaand wordt gedigitaliseerd en gedecentraliseerd. De ontwerp- en uitvoeringsleidraad is "Just there, just then, just that, and just therefore". Het open ontwerpproces stimuleert een real time integratie van engineering en eindgebruikersparticipatie. Het productieproces van in de massa geproduceerde gelijke elementen is nu definitief verleden tijd, nu worden unieke bouwcomponenten vervaardigd in kleine series volgens het principe van CNC gestuurd maatwerk, concurrerend in prijs met massa-productie, en worden de bouwcomponenten actieve slimme spelers in een actor network.

Voortbouwend op de verworvenheden uit het eerste decennium van complexe en interactieve architectuur richt Hyperbody zich de komende jaren op 3 nieuwe speerpunten: Robotic Architecture, Informed Matter en Next Generation Building. Dit laatste onderzoeksgebied is tevens de titel voor een recent door Hyperbody geinitiëerd wetenschappelijk tijdschrift.

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

There is only a door / canopy / wall / floor / ceiling / room / building when you need one

K. Oosterhuis

Kas Oosterhuis