Prof.mr. W.C.T.F. de Zeeuw

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling - Afdeling Management in the Built Environment

“Mijn werkzame leven bestaat al jarenlang uit een combinatie van functies en activiteiten. Juist die combinatie van werk, hobby’s en bijhorende netwerken, inspireren en motiveren. [...]  Mijn expertise ligt primair op het vlak van ruimtelijke inrichting en de rol van markt en overheid daarin.

Goed opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling staat centraal in de leeropdracht van de Praktijleerstoel Gebiedsontwikkeling. De focus in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke activiteiten richt zich op samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Als tweede accent geldt duurzame gebiedsontwikkeling en marktkwaliteit.

Naast het werk bij de TU Delft bekleed ik bestuursfuncties en commissariaten."

"Soms ben ik solist, maar ik weet dat je alleen dingen tot stand kan brengen in samenwerking met anderen. Samenwerking met andere gedreven professionele mensen die werklust aan de dag leggen stimuleert."

- W.C.T.F. de Zeeuw

Friso de Zeeuw