Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis

Hoogleraar Bouwrecht - Afdeling Management in the Built Environment

"Sinds 2004 ben ik hoogleraar Bouwrecht aan de Faculteit Bouwkunde. Naast mijn werk als hoogleraar ben ik directeur van het Instituut voor Bouwrecht en o.a. arbiter bij de Raad van Arbitrage en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag.

Ik doe onderzoek naar nieuwe contractvormen, dbfm-contracten (design, build, finance and maintain) allianties en ketensamenwerking, waarbij traditioneel verschillende rollen binnen het ontwerp- en bouwproces worden gecombineerd.

Deze contractvormen kunnen erg complex zijn, maar er zijn veel mogelijkheden om elementen te gebruiken in de standaardcontracten binnen de bouw. In mijn onderzoek betrek ik buitenlandse invloeden (regelgeving, juridische ontwikkelingen). Daarnaast leg ik mijn oor uitdrukkelijk te luister bij andere disciplines en de praktijk: wat wordt daar juridisch wenselijk geacht? Is daar daadwerkelijk juridisch vorm aan te geven? Ik vind het belangrijk dat bij het juridisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voortdurend de vinger aan de maatschappelijke pols en andere disciplines wordt gehouden.

De komende jaren wil ik op het gebied van het contractenrecht tot goede juridische ‘houvasten’ voor het samenwerken in zowel ketens als voor samenwerken met behulp van BIM komen. Op gebied van aanbestedingsrecht richt ik mij op het beter hanteerbaar maken van de regels.

Bij de Faculteit Bouwkunde laat ik in het onderwijs zien dat het recht op positieve wijze richting geeft aan ontwerpwerkzaamheden: het recht als een mogelijkheid zien en gebruiken om anders naar ontwerpopdrachten te kijken. Daarbij betrek ik ook andere disciplines op juridisch onderzoek. Daar zit veel ontwikkeling in: binnen de technische disciplines ontstaat steeds belangstelling voor het recht en ziet men de uitdaging van het recht voor het eigen werk. Binnen de rechtswetenschap ontstaat aandacht voor de technische disciplines."

"Ik leg mijn oor uitdrukkelijk te luister bij andere disciplines en de praktijk: wat wordt daar juridisch wenselijk geacht?"

- M.A.B. Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis