Promotieonderzoek

Binnen het Expertisecentrum loop momenteel één promotieonderzoek:

Prijsontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt – Qi Tu

  • Het onderzoek van Qi Tu voorziet in een herziening van het in 1996 door het OTB ontwikkelde en in 2001 aangepaste model waarmee de prijsontwikkeling van de koopwoningen verklaard en voorspeld kan worden. De laatste jaren hebben zich op de markt voor koopwoningen niet alleen conjuncturele, maar ook structurele ontwikkelingen voorgedaan, die een nieuwe herziening van het model noodzakelijk maken.