Beroepservaring

Als je de MSc opleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences hebt afgerond, ben je Bouwkundig Ingenieur (Ir).  Als je de titel architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige wilt voeren, moet je je inschrijven in het architectenregister.

Beroepservaringperiode (BEP)

Op grond van de Wet op de architectentitel (WAT) is de beroepservaringperiode (BEP) verplicht gesteld voor iedereen die na 31 december 2014 afstudeert in een van de vakdisciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en zich wil inschrijven in het architectenregister. Dit betekent dat je na je studietijd eerst nog een beroepservaringperiode moet volgen voordat je je in het architectenregister kunt registreren.

In Delft geldt dat dus voor alle studenten van de mastertracks Architecture,  Urbanism en Landscape Architecture. Studenten van de track Landscape Architecture moeten daarnaast ook voldoende landschapsgerelateerde studiepunten in het bachelorprogramma hebben behaald.

Lees meer over de beroepservaringsperiode op de website van het Bureau Architectenregister

Beroepservaringsmodules

De Faculteit Bouwkunde is erkend door het Bureau Architectenregister als aanbieder van beroepservaringsmodules.

Lees meer over de beroepservaringsmodules

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over de beroepservaringperiode op de FAQ-pagina van het Bureau Architectenregister

Vragen over de BEP