Aanbestedingsrecht in de praktijk

Docent: mr.ir. F.M. van Cassel – van Zeeland, advocaat civiel bouwrecht
Taal: Nederlands 
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €110,- (Er is geen BTW van toepassing.)
Maximum aantal deelnemers: 30
Datum: 22 maart 2023 (13.30-17.00 uur)
U kunt zich ook aanmelden voor de module Contracteren. Beide modules zijn twee losse modules die op elkaar aansluiten en op dezelfde dag gegeven worden.

Het aangaan van een overeenkomst valt uiteen in twee delen. Allereerst is daar de zoektocht naar een contractpartner en vervolgens is er wanneer die partner gevonden is het feitelijke sluiten van de overeenkomst. De zoektocht naar de contractpartner is voor overheden gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht ziet dan ook in beginsel alleen op situaties waarbij een aanbestedende dienst betrokken is. De uitkomst van de succesvol verlopen aanbestedingsprocedure is dat er een winnaar van de procedure aangewezen wordt. Hiermee wordt vervolgens een contract aangegaan. In deze module worden de belangrijkste regels van de aanbestedingsprocedures toegelicht. 

Voor- en najaar 2023

In voor- en najaar 2023 worden beroepservaringsmodules aangeboden.

Aanmelden voor de module