De omgevingsvergunning voor het bouwproject

Docent: Mr. dr. F.A.M. Hobma, universitair hoofddocent Bouwrecht TU Delft
Taal: Nederlands
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €100,- (excl. BTW)
Maximum aantal deelnemers: 30
Data: 1 mei 2020 (’s middags) of 13 november 2020 (’s middags)

Verreweg de meeste bouw- en verbouwprojecten hebben een vergunning nodig. Sinds de Wabo is dit de ‘omgevingsvergunning voor een bouwproject’. Veelal zal de architect de vergunningaanvraag verzorgen. Maar ook als een andere adviseur de vergunningaanvraag verzorgt, zal het ontwerp van de architect moeten voldoen aan het toetsingskader voor de omgevingsvergunning. In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Dat zal leiden tot ingrijpende wijzigingen in de omgevingsvergunning. Deze zullen worden behandeld. In deze cursus komen tal van praktische aspecten rond de vergunning aan de orde. Daarmee gaat de architect goed voorbereid de praktijk in. Ook voor stedenbouwkundigen bij de gemeentelijke overheid biedt de cursus essentiële kennis.

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 13 van de Regeling Beroepservaringsperiode: ‘Heeft inzicht in relevante regelgeving en vergunningen en het verwerken daarvan in het gedetailleerde ontwerp en/of ruimtelijk advies’.

Tevens werk je aan het behalen van de eindterm 16 van de Regeling Berorepservaringsperiode; Heeft inzicht in het aanvragen van benodigde vergunningen, inzicht krijgen in en toepassen van relevante regelgeving, inzicht in procedures en in staat zijn vergunningen aan te vragen, inizicht hebben in gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen.

Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Attitude’ en ‘Communicatie’.

Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen
 • Kennis van procedures rond vergunningaanvraag
 • Kennis van het toetsingskader dat relevant is voor het architectonische ontwerp
 • Inzicht in het vergroten van de juridische haalbaarheid van het ontwerp
 • Vaardigheid in het gebruik van digitale instrumenten zoals de vergunningencheck en digitale vergunningaanvraag via www.omgevingsloket.nl
Inhoud
 • ‘Activiteiten’ als kernbegrip van de omgevingsvergunning
 • Vergunningplichtige en vergunningvrije bouwwerken
 • Wettelijk toetsingskader
 • Digitale vergunningencheck
 • Vooroverleg met gemeente
 • Vergunningaanvraag via  www.omgevingsloket.nl
 • Voor vergunningaanvraag in te leveren tekeningen en berekeningen
 • Behandelprocedures en termijnen
 • De invloed van de omgeving: bezwaar en beroep door belanghebbenden
 • Aanvraagstrategieën omgevingsvergunning
 • Omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
Lesmateriaal

De Wabo in de praktijk, J.H.G. van den Broek en M.J. Dresden, 2010. 
Beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via internet.

Werkvorm

In deze cursus geeft de docent een aantal korte introducties, waarbij elke introductie wordt gevolgd door een blokje waarin cursisten eigen ervaringen en vragen over dat onderwerp inbrengen. Zo leren cursisten niet alleen van de docent, maar ook van elkaar. Daarnaast worden digitale vergunningtools gedemonstreerd. 

Toetsvorm

Werkstuk waarin aan de hand van een eigen of mogelijk toekomstig project een aantal vragen door de cursist wordt beantwoord. 

Najaar 2020

In het najaar 2020 worden er geen beroepservaringsmodules aangeboden.