Missie, visie, strategie; de ontwerper als ondernemer

Docenten: 

  • Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink, hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship,
  • Ir. H.J.M. Vande Putte, universitair docent Real Estate Management TU Delft,
  • Dr.ir. M. Bos-de Vos, Assistant Professor Strategic Design for Ecosystem Innovation (Design, Organisation and Strategy Department) TU Delft 

Taal: Nederlands / Engels (afhankelijk van de deelnemers)
Duur: 1 dag (ochtend: 9.00-12.30 uur en middag: 13.30-17.00 uur)
Prijs: ā‚¬220,- (er is geen BTW van toepassing)
Maximum aantal deelnemers: 15
Datum: Dinsdag 10 oktober 2023 (volgeboekt)

Als bedrijf acteert men op een markt met concurrentie. Succesvol ondernemerschap begint met het inzicht waarin men zich op deze markt onderscheidt, en dit kunnen vertalen in een bedrijfsstrategie. Een dergelijke strategie is niet statisch maar moet dusdanig zijn ingebed binnen de organisatie dat men adequaat kan reageren op veranderende marktomstandigheden. Alvorens men dergelijke strategieĆ«n kan opstellen moet men de eigen missie en visie formuleren.  Missie, visie en strategie zijn bepalend voor hoe men de markt bewerkt (het verwerven van opdrachten).

Volgeboekt

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de bijeenkomst op 10 oktober. 

Najaar 2023

In het najaar 2023 wordt de module `Missie, visie, strategie; de ontwerper als ondernemerā€˜ aangeboden.