Muziek in de tuin

Zaterdag 5 mei
14:00 - 16:30 

Let's Swing Glen Miller Band

Zaterdag 12 mei
14:00 – 16:00 
 
Muziekvereniging Prometheus harmonieorkest  


Zondag 3 juni
14:00 – 15:30   
  
Muziek-Luisterlezing door Karin Jense  


Zondag 1 juli
14:00 – 15:45     

‘Lied van mijn vader’ door Ernst de Corte en Guus Westdorp 


Zondag 30 september   
middag   

Concert Classic Young Masters


Zondag 25 november   
middag 
 
Concert Classic Young Masters