Educatie

Educatie is een van de kerntaken van een botanische tuin. Daarom staan overal in de tuin bordjes bij planten met de Latijnse en de Nederlandse naam, de regio waar de plant oorspronkelijk vandaan komt en, omdat wij een 'Technische Tuin' zijn, ook voor welk producten die plant gebruikt wordt. Daarnaast worden in tekst, beeld en video de experimenten die in de tuin worden uitgevoerd toegelicht en heel regelmatig tentoonstellingen en exposities georganiseerd.

Ook geven wij inlooprondleidingen en kunnen wij op verzoek speciale rondleidingen en lessen verzorgen voor groepen en klassen. 

Rondleidingen

Rondleiders gezocht!

Is het niet leuk om over uw kennis van planten en techniek te vertellen aan mensen, die daar nog niet veel of helemaal niets over weten? Heeft u interesse in planten en wilt u graag uw kennis delen met anderen? Lijkt het u leuk om rondleider te worden in de Hortus Botanicus van de TU Delft? In 2017 bestaan wij maar liefst 100 jaar, een mijlpaal!

Wij zijn op zoek naar rondleiders, die ons team willen versterken. Wanneer we een aanvraag voor een rondleiding hebben, dan sturen wij die door aan de rondleiders met de vraag of zij die kunnen verzorgen. Dat betekent dat u niet verplicht bent om op bepaalde dagen rondleidingen te geven. Spreekt u nog een andere taal dan Nederlands? Dat is perfect, maar natuurlijk niet verplicht om rondleider te worden.

Hebben wij uw interesse gewekt? In februari bieden wij een cursus rondleiden aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Deze cursus is wel verplicht om rondleider in de Hortus Botanicus te worden.

Stuur ons een e-mail met uw motivatie aan Sabine Wagner en u krijgt spoedig een reactie van ons.

Publicaties

2017

‘Het groene laboratorium, Honderd jaar Botanische Tuin TU Delft’, Trudy van der Wees. Academische uitgeverij Eburon Delft NL. ISBN 978-94-6301-071-9

2017

‘100 Hoogtepunten 1917-2017/ Hundred Highlights 1917-2017, Botanische Tuin TU Delft’, P. van Mourik, G. van der Veen. Delft Academic Press, Delft NL. ISBN 978-90-6562-404-8

2017

‘Collectiebeheer voor botanische tuinen, theorie en praktijk; een handboek voor collectiebeheer van basaal tot wetenschappelijk niveau’, Bert (L.J.W.) van den Wollenberg, Hans Persoon (2017). Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), Amsterdam, NL. ISBN 978-90-9030-219-5

2014

Discovering The Hague's Trees', Pieter van Mourik, Gerard van der Veen. Eburon Academic Publishers Delft NL. ISBN 978-90-5972-831-8

2013

Koken met bloemen en planten uit de Botanische Tuin’, J. van Puffelen-Bakkeren. TU Delft, 2013.
ISBN 978-90-9020-686-8

2013

'Langs Haagse Bomen', Pieter van Mourik, Gerard van der Veen. Academische uitgeverij Eburon Delft NL. ISBN 978-90-5972-732-8

2010

Darwin's Quest'. Vier lezingen bij een tentoonstelling, i.s.m. Botanische Tuin TU Delft: 'Darwin in zijn en onze tijd' - Jacob Kroeze, 'De evolutie van een ontwerp' - Taeke de Jong, 'Taal in wording' - Jeroen Wiedenhof, 'De ontstaansgeschiedenis van de levende materie' - Simon de Vries. VSSD, Delft NL . ISBN 978-90-6562-245-7

2008

'Van Plant tot Techniek', Pieter van Mourik, Gerard van der Veen. Gids voor de Botanische Tuin TU Delft, 152 pp. VSSD, Delft NL. ISBN 978-90-6562-176-4

2006

'Langs bijzondere Delftse Bomen', Marjan Dat, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen. Gids, 152 pp. Academische uitgeverij Eburon Delft NL. ISBN 978-90-5972-125-8

2006

'Giftige planten', Leendert Maat, Gerard van der Veen. Beknopte gids bij tentoonstelling in Botanische Tuin TU Delft, 66 pp. TU Delft NL.