Educatie

Publieksvoorlichting

Educatie wordt een steeds belangrijker taak van botanische tuinen. In zijn meest basale vorm is dit het bordje bij de plant met de Latijnse en de Nederlandse naam, de regio waar de plant oorspronkelijk vandaan komt en, in het geval van de Botanische Tuin TU Delft, het vermelden van het product waarvoor de plant de grondstof is. Daarnaast worden in tekst, beeld en video de experimenten die in de tuin gaande zijn toegelicht, evenals de speciale projecten die georganiseerd worden.

Verdrag inzake Biologische Diversiteit

Sinds 10 jaar is daar een nieuwe invalshoek bijgekomen, één die voortvloeit uit het 'Verdrag inzake Biologische Diversiteit' (Verenigde Naties, Rio de Janeiro, 1992) met in het verlengde daarvan de 'Global Strategy for Plant Conservation'. Daarin wordt onder andere benadrukt dat botanische tuinen in hun educatieve en communicatieve programma's aandacht moeten schenken aan het belang van de diversiteit van planten en ecosystemen en de bescherming van die biodiversiteit.

Onderwijs

Behalve individuele bezoekers ontvangt de Tuin ook veel groepen aan wie een rondleiding gegeven wordt. Die doelgroep is zeer breed. Het kunnen groepen zijn van studenten, scholieren, professionals uit de groene sector en andere. Zeer populair is een al dertig jaar lopend programma van botanische lessen voor de hoogste groep van het primair onderwijs. Een bijzonder evenement was de deelname aan het wereldwijde project 'pH van de planeet', ook voor basisscholen.

Publicaties

2006'Giftige planten'. Beknopte gids bij tentoonstelling in Botanische Tuin TU Delft, 66 pp. TU Delft, Leendert Maat, Gerard van der Veen.
2006'Langs bijzondere Delftse Bomen'. Gids, 152 pp. Academische uitgeverij Eburon Delft NL,
ISBN 978 90 5972 125 8, Marjan Dat, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2008'Van Plant tot Techniek'. Gids voor Botanische Tuin TU Delft, 152 pp. VSSD, Delft NL,
ISBN 978 90 6562 176 4, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2008'Planten, Techniek en Producten'. Artikel, maandblad Groei&Bloei, november/december 2008,
p. 80-83. Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2008'Planten, Techniek en Producten'. Artikel, maandblad Groei&Bloei, november/december 2008,
p. 80-83. Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2010'Start en wedergeboorte van de Delftse Botanische Tuin'. Artikel, kwartaalblad Delf, 12 (1) 2010,
p. 26-27. Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2010'Darwin's Quest'. Vier lezingen bij een tentoonstelling, i.s.m. Botanische Tuin TU Delft, 49 pp. VSSD, Delft NL, ISBN 978-90-6562-245-7. 'Darwin in zijn en onze tijd' - Jacob Kroeze, 'De evolutie van een ontwerp' - Taeke de Jong, 'Taal in wording' - Jeroen Wiedenhof, 'De ontstaansgeschiedenis van de levende materie' - Simon de Vries.
2013'Langs Haagse Bomen'. Gids, 152 pp. Academische uitgeverij Eburon Delft NL,
ISBN 978 90 5972 732 8, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2013'Bomen langs Haagse Straten'. maandblad Arbor Vitae, 23 (1) 2013,
p. 39 - 42, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2013'Haagse Pleinen en Bomen'. maandblad Ons Den Haag, 40 (2) 2013,
p. 12 - 14, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.
2014'Discovering The Hague's Trees', 152 pp. Eburon Academic Publishers Delft NL,
ISBN 978 90 5972 831 8, Pieter van Mourik, Gerard van der Veen.