Ontdek de Botanische Tuin

Voor publiek én voor onderzoek
De Botanische Tuin van de TU Delft is een publieksgerichte tuin én een onderzoekstuin. Samen met de universitaire tuinen van Leiden en Utrecht participeert de Tuin in het wetenschappelijk botanische netwerk van Nederland. Delft richt zich met name op het toegepast technisch onderwijs en het plantentechnologisch onderzoek.

Doelstelling


Delen van kennis over de natuur, de daarop gebaseerde techniek in het algemeen en planten in het bij

Een steeds belangrijker functie van de Botanische Tuin is de ontvangst en de educatie van het algemene publiek. Voor scholen, verenigingen en andere belangstellenden zijn er wisselende exposities en rondleidingen en lesprogramma's. Kwekers, wetenschappers en geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de medewerkers van de Tuin. Voor het natuurminnende publiek is de Tuin toegankelijk in alle seizoenen. 

Voorzien in wetenschappelijk botanisch onderzoek en onderwijs in relatie tot techniek

De Botanische Tuin van de Technische Universiteit Delft is in 1917 aangelegd als 'Cultuurtuin voor Technische Gewassen'. De Tuin is ontstaan uit de behoefte om planten te kweken voor het onderzoek en het onderwijs in technologische toepassingen van gewassen uit alle klimaatzones. Ook nu, na bijna honderd jaar en nadat nieuwe wegen werden ingeslagen, is de Tuin voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een instituut van belang. 

Bijdragen aan de bescherming en het behoud van bedreigde ecosystemen, biodiversiteit en plantensoort

De Botanische Tuin maakt deel uit van de Botanic Gardens Conservation International en draagt in die rol bij aan de invulling van het behoud van de biodiversiteit zoals bij de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in 1992 werd geformuleerd en later uitgebreid met de 'Global Strategy for Plant Conservation'. Zowel met betrekking tot het opnemen van bedreigde plantensoorten in de collectie als educatie en voorlichting over dit onderwerp.