Vrienden van de tuin

Community

De stad Delft

In de stad Delft is de Botanische Tuin de grootste groene ruimte dicht bij de binnenstad. Voor de omwonenden een oase van rust in een drukke stad, evenals voor de TU-populatie rondom en vele anderen. Allerlei formele en particuliere connecties zijn er tussen de stad en de tuin. Talloze bruidsparen laten er hun trouwfoto's maken. Met een grote variatie aan tuinevenementen en activiteiten participeert de tuin in het culturele leven van de stad.

Technische Universiteit Delft

De Botanische Tuin is ingebed in de structuur van de Technische Universiteit Delft en wel als onderdeel van de afdeling Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, TNW. Binnen de TU Delft zijn er allerlei verbanden wat betreft onderzoek en onderwijs tussen de Botanische Tuin en andere eenheden van de universiteit. Dergelijke verbanden zijn er ook met andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen

Samen met 21 andere Nederlandse tuinen is De Botanische Tuin TU Delft verenigd in de NVBT, de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. De NVBT is nauw verbonden met de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). Deze stichting coördineert de wetenschappelijk gedocumenteerde plantencollecties in diverse tuinen. In internationale context maakt de Botanische Tuin TU Delft deel uit van BGCI, EUROGARD, IPEN en ENSCONET.

Vereniging van Vrienden

Er is een hechte band tussen de Botanische Tuin TU Delft en de grote en actieve Vereniging van Vrienden van de Botanische Tuin. In samenwerking met de Tuin publiceert de Vereniging een kwartaaltijdschrift. Een belangrijke taak is weggelegd voor het team tuinvrijwilligers evenals voor het team vrijwilligers dat de bezoekers in de MuseumShop ontvangt. Een gestaag groeiend aantal vrienden bezoekt de facebookpagina van de Botanische Tuin.

Planten voor de Toekomst

Met het project Planten voor de Toekomst werken de gezamenlijke botanische tuinen aan een eigentijdse publieksprogrammering. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen zij, in samenwerking met Waag Society, hun plantencollecties met elkaar verbinden en op een innovatieve wijze delen het publiek. Dit project is gestart in 2013 en gezamenlijk is gewerkt aan ‘2017: Het jaar van de Botanische Tuinen’.

Steun van de Postcode Loterij voor de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Tuinvrienden

De vereniging is opgericht in 1997 in een periode dat de toekomst van de tuin er niet rooskleurig uitzag. Mede door de inspanningen van de vereniging is de tuin weer tot bloei gekomen en heeft hij zijn positie als wetenschappelijk instituut, publiekstrekker en als fraai en interessant park weer op de kaart gezet. De vereniging spant zich in om de tuin en de omringende monumentale gebouwen de functie te geven die zij verdienen. Daarbij stelt de vereniging, met 1150 leden in 2014, zich tot doel de tuin zo goed mogelijk te ondersteunen, onder anderen door de gezamenlijke organisatie van de jaarlijkse Delftse Hortusdag en de Van Itersonlezing.
De vereniging ondersteunt de Botanische Tuin met een vaste jaarlijkse bijdrage. Zo hielp zij financieel bij de bouw van de bijenstal en de volières, het plaatsen van tuinbanken en de verlichting van de paden, het uitzetten van wandelroutes en het maken van gidsjes. Ook door bij te dragen aan de uitgave van boeken, het inrichten van tentoonstellingen en bijzondere evenementen tijdens de Delftse Hortusdag.

Word lid en help mee aan de bloei van de Botanische Tuin!

  • U ontvangt vier keer per jaar het schitterende blad Papyrus,
  • U hebt de mogelijkheid deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging zoals excursies en lezingen,
  • U hebt gratis toegang tot de tuin, ook met een introducé,
  • U krijgt 10% korting op artikelen in de MuseumShop.
Bij bezoek aan de Botanische tuin kunt u zich als lid aanmelden bij de MuseumShop.
De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 10, zo mogelijk daar contant te betalen.
U kunt zich ook aanmelden door een brief of e-mail naar het secretariaat te sturen.
Daarbij gaarne vermelden: naam, m/v, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres. Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL21 INGB 0008 4561 99 ten name van Vrienden van de Delftse Botanische Tuin te Delft.

De heer H.G.J. Hirs

Vrijwilligers

Sinds 2008 is er in de Botanische Tuin een team vrijwilligers actief als aanvulling op het vaste tuinpersoneel. Hun speciale werkgebied is de verzorging van de Middentuin en Thematuin.
De Middentuin met zijn formele indeling van zestien slanke Taxusbomen en twee imposante Metasequoia’s toont een afwisseling van oude en nieuwe groentesoorten, kruiden, eetbare bloemen en aromatische planten.
In de Thematuin, acht vierkante plantvakken in het grasveld voor de kassen, wordt ieder jaar een bepaalde groep nuttige planten getoond. In het verleden waren dat allerlei graansoorten. Op dit moment zijn dat verfplanten.
De tuinvrijwilligers werken op maandag of woensdag, een halve of hele dag. Af en toe werken zij ook op andere plekken in de tuin als daar extra menskracht nodig is. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van de plantbedden.
Werken in de tuin betekent de tuin beleven in alle seizoenen, heerlijk buiten, en samen met collega’s werken aan het zo mooi mogelijk presenteren van de plantencollectie.
Er is een vrijwilligers weblog met van maand tot maand een kort overzicht van wat er in de tuin gebeurt.

Blog tuinvrijwilligers
Beijerinck
Delft School of Microbiology
BGCI
Botanic Gardens Conservation International
Stichting C3
Communicatie Centrum Chemie
Delft
Delft City Shuttle
EBGC
European Botanic Gardens Consortium
ENSCONET
European Native Seed Conservation Network
Hortus Botanic Guardians
NDV
Nederlandse Dendrologische Vereniging
Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen
PVDT
Planten voor de Toekomst
Waag Society
Facebook
Botanische Tuin TU Delft
Facebook
MuseumShop
Groei&Bloei
afdeling Delft
GSPC
Global Strategy for Plant Conservation
SNP
Stichting Nationale Plantencollectie
Technische Universiteit Delft
Faculteit Technische Natuur Wetenschappen
Afdeling Biotechnologie
Technische Universiteit Delft
Vrije Akademie Delft